Aká je moderná, stabilná a profesionálna spoločnosť Adifex

O nových trendoch v stavebníctve a o svojich výzvach porozprávali pre časopis ASB zástupcovia spoločnosti Adifex, a. s., Ing. Laurinčík a Ing. Gusko.

Spoločnosť Adifex sa rozširuje a aktuálne presťahovala svoju bratislavskú pobočku. Kde vás v súčasnosti vaši partneri nájdu?

Obchodní partneri nás môžu nájsť v nových pekných priestoroch v Lakeside Park 02 na Tomášikovej ulici 64A v Bratislave. K ich riešeniu sme pristupovali tak, aby boli architektonicky zaujímavé, dizajnové, praktické a aby zároveň odzrkadľovali to, čo robíme a čím sa zaoberáme.

Architektonický koncept je vytvorený na mieru podľa našich požiadaviek. Autor návrhu pracoval s naším logom, farbami a predstavami. V jednotlivých miestnostiach sú zakomponované fragmenty činnosti spoločnosti, napríklad police v štýle monolitickej výstuže či sieťovanie na stropoch. Na dverách je zobrazené písmeno X z nášho loga. Veríme, že aj tieto prvky podčiarknu našu identitu.

Rovnako koncepčne riešené priestory sa nachádzajú v Žiline a tento dizajn sme chceli zachovať aj pre nové priestory v Bratislave. Dávalo nám to takto zmysel. Myslíme si, že sme vďaka tomu pre klientov ľahko identifikovateľní.

Zdroj: Adifex

Pokiaľ ide o základné ekonomické a personálne parametre, došlo v priebehu minulého roka (v ostatnom období) k nejakým významným zmenám aj v týchto oblastiach alebo možno hovoriť skôr o stabilnom stave?

Momentálne máme 110 kmeňových zamestnancov, ktorí tvoria základný pilier spoločnosti. Do tohto počtu, samozrejme, nerátame našich stálych externých dodávateľov. Obratovo sa držíme na úrovni spred dvoch rokov. Tomuto trendu sa snažíme prispôsobovať aj využitie aktuálnych kapacít.

Sme radi, že sa nám stále darí získavať nové zákazky. Našou veľkou devízou je kvalita práce. Aj noví klienti tak majú dôvod opätovne využívať naše služby. Bežne sa naša spolupráca nekončí jedným projektom, ale pokračuje aj na ďalších. Potvrdzuje sa nám tak, že okrem technickej zdatnosti je dôležité poskytnúť klientom aj ďalšiu podporu. Sme presvedčení o tom, že tento proaktívny prístup dopadá na úrodnú pôdu.

Aké sú ďalšie výhody spoločnosti Adifex oproti konkurencii?

Jednoznačne je to veľký prehľad a skúsenosti našich technikov, ktorí sú u nás zamestnaní dlhé roky. Sme radi, že dokážeme vytvárať pre zamestnancov také podmienky, aby mali chuť s nami dlhodobo spolupracovať. Skúsení zamestnanci sú totiž našou najväčšou devízou.

Vďaka tomu dokážeme byť pri konzultovaní a riešení problémov, ktoré sa v rámci jednotlivých projektov vyskytujú, proaktívni. Čo klienti určite oceňujú. Mnohokrát otvárame pre investorov úplne nové obzory. Napríklad v rámci projektu Sky Park sme pri realizácii veží B a C ako prví na Slovensku použili veterný štít. Išlo o riešenie, ktoré predtým nikde na Slovensku nebolo realizované.

Teraz sa pri výškových budovách navrhuje už štandardne. Okrem tejto veľmi významnej technickej podpory máme na veľmi vysokej úrovni nastavenú aj komunikáciu, a to nielen v projektovej fáze, ale, samozrejme, aj v realizačnej. Či už ide o nosných technikov, manažérov, stavbyvedúcich, alebo majstrov a robotníkov, všetci nám robia dobré meno. A vďaka tomu, ako sme už uviedli, sa k nám klienti vracajú.

Zamestnancov pravidelne preškoľujeme o nových technológiách, ako aj technologických procesoch spojených s novými materiálmi. Toto považujeme za veľmi dôležité, pretože len tak dokážu kontrolovať správnosť jednotlivých stavebných procesov. Okrem toho disponujeme certifikátmi ISO 9000, ISO 14000 a ISO 45001. Zároveň sa riadime nariadením EMAS – schémou pre environmentálne manažérstvo a audit.

www.adifex.sk

Zdroj: PR článok Adifex, a. s.