Galéria(5)

Slovensko si už veľmi pýtalo nemocnicu 21. storočia

Dokončená Nemocnica Bory v Bratislave začiatkom marca, privíta prvých pacientov. Hrubú stavbu tohto zdravotníckeho zariadenia realizovala spoločnosť Adifex. Jej riaditeľ Ing. Ján Gusko nám porozprával nielen o tomto projekte, ale aj o tom, čo si myslí o perspektívach slovenského stavebného segmentu .

Nemocnica novej Generácie – BORY
Komerčno-rezidenčný projekt EUROVEA 2
Černá perla Ostrava
Biobanka Martin
Národné tréningové centrum Košice

V čom bola pre Adifex realizácia Nemocnice Bory výnimočná?

Vzhľadom na objem prác aj špecifické technické nároky sme hrubú stavbu  zrealizovali v expresnom čase.  Zmluvu s investorom Svet zdravia sme podpisovali koncom roka 2018, realizáciu skeletu sme začali v januári a dokončili v marci 2020. Heliport sme dokončili až po osadení oceľovej nosnej konštrukcie v auguste toho istého roku.

Samotná budova s rozmermi cca 98 X 130 m, má 5 nadzemných a 1 podzemné podlažie, na strešnej konštrukcii najvyššieho podlažia sa nachádza aj heliport.

Pre zaujímavosť, na stavbe sme odliali cca 22 000 m3 betónu, použili cca 90 000 m2 debnenia a položili cca 3 000 t výstuže. Takýto typ budovy mal niekoľko veľmi špecifických požiadaviek na konštrukčné riešenia.

Napríklad, v priestoroch pre osadenie lineárneho urýchľovača sa ako ochrana pred žiarením, realizovali monolitické železobetónové steny a strop s hrúbkou presahujúcou miestami až 2 metre. Pri výstavbe sme postupovali rýchlo, úspešne a vo vysokej kvalite, čo ocenil aj samotný investor.

Nemocnica novej Generácie – BORY
Nemocnica novej Generácie – BORY | Zdroj: Adifex

Nemocnica Bory bola verejnosťou veľmi očakávané dielo…

Máte pravdu, Slovensko si už takýto projekt dlho pýtalo. Bolo by dobré, keby takých bolo viac,  pretože naše nemocnice sú už veľmi opotrebované a ďaleko za svojou životnosťou. Viem to posúdiť aj z druhej strany. Moja manželka je lekárka, je mi preto známe ako sa lekárom pracuje v priestoroch našich nemocníc.

Nielen v rámci Slovenska, ale aj Európy ide o nadštandardný projekt. Projekt stavby je veľmi precízne spracovaný, priestory a náväznosť jednotlivých funkčných celkov a oddelení, boli riešené veľmi logicky s dôrazom optimálizáciu jednotlivých krokov pri starostlivosti o pacienta. Bude to bez pochybnosti veľmi pekná a moderná nemocnica. Samozrejme so špičkovým vybavením.

Na ktorých projektoch momentálne pracujete?

V súčasnosti realizujeme viacero projektov. Z čerstvých projektov, ktoré sme začali realizovať na konci roku 2022, spomeniem Národné tréningové centrum v Košiciach, rekonštrukciu nemocnice v Ružomberku a stavbu martinskej Biobanky. V Trenčíne práve dokončujeme rekonštrukciu strechy na hokejovom štadióne Pavla Demitru, v Nitre realizujeme  2 projekty, v Bratislave z veľkých projektov stojí za zmienku májový finiš realizácie stavby 07 do Eurovea, čo je vlastne realizácia vjazdov do podzemných garáží novej budovy Eurovea 2.

Komerčno-rezidenčný projekt EUROVEA 2
Komerčno-rezidenčný projekt EUROVEA 2 | Zdroj: Adifex

Vzhľadom na to, že stavba je hlboko pod hladinou Dunaja, muselo sa riešiť dočasné zabezpečenie tesnenia stavbnej jamy tryskovou injektážou dna. Súčasne sa museli realizovať prekládky nosných inžinierskych sietí ako zberač splaškovej kanalizácie, vybudovanie nového káblovodu, horúcovodu, plynovodu, realizovali sa práce na podchytávaní energokanála, a podobne.

Po zrealizovaní všetkých podzemných konštrukcií sa dokončí realizácia komunikácií a spevnených plôch v okolí stavby. Preto považujeme túto stavbu  za jednu z najnáročnejších, ktorú aktuálne realizujeme. Z hrubých železobetónových stavieb, ktoré aktuálne realizujeme a v lete by sme chceli finišovať je administratívna budova Mill so 4 podzemnými a 17 nadzemnými podlažiami.

Novostavba administratívnej budovy The Mill Bratislava
Novostavba administratívnej budovy The Mill Bratislava | Zdroj: Adifex

V rámci našej českej dcérskej spoločnosti Adifex CZ aktuálne realizujeme niekoľko projektov v Ostrave a okolí. Ukončujeme prístavbu haly, rekonštrukcie a obnovu niektorých objektov v bývalých priestoroch uhoľných baní, kde sa postupne obnovou starých prevádzkových objektov tvoria veľmi štýlové administratívne priestory s industriálnym nádychom.

Zdá sa, že vašej spoločnosti sa v tomto neľahkom období darí…

Sme radi, že sa nám ešte v minulom roku podarilo podpísať zmluvy na viacero nových zaujímavých projektov. A to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.  Tento rok už ale začíname vnímať, že súťažené súkromné projekty s plánovaným štartom v prvom kvartáli tohto roku sa pozastavujú a realizácie sa odkladajú. Súvisí to samozrejme s tým, že investori nevedia odhadnúť, aký budú mať dosah rastúce ceny energií , ktoré majú zásadný vplyv  na cenu nosných vstupných materiálov, čo začína mať zásadný vplyv na konečnú cenu projektov.

Černá perla Ostrava
Černá perla Ostrava | Zdroj: Adifex

Samozrejme cítiť aj ochladenie záujmu o rezidenčné projekty, investori začínajú vyčkávať, ako sa situácia bude vyvíjať, kde do hry vstupujú aj stále drahšie hypotéky a tým zhoršený prístup mladých k vlastnému bývaniu. Našťastie na nás to zatiaľ nemá ešte zásadnejší vplyv, na tento rok sa nám darí našu kapacitu postupne plniť za čo sme vďační.

Sme trochu v neistote, ako sa trh bude správať nasledujúci rok. Či bude ochladenie dlhodobejšie alebo sa projekty budú ďalej postupne púšťať. Vzhľadom na to, že situáciu na českom trhu vnímame trochu stabilnejšie, vidíme tu perspektívny trh, vzhľadom na dopyt po stavebných spoločnostiach s naším zameraním, čo veríme že prispeje nášmu ďalšiemu rozvoju.

Ak sa aj rezidenčný trh ochladí, vedel by priemysel a verejné zákazky napríklad na revitalizáciu nemocníc vykryť vo vašom prípade túto dieru?

Samozrejme, priznávam, trochu sa spoliehame, že fond z EÚ na opravy budov (nemocníc) môžu znamenať istú šancu, pokiaľ by sme v tendroch  boli úspešní. Súvisí to aj s priemyselnými stavbami, kde máme takisto zaujímavé projekty za sebou, a dúfam, že aj pred sebou. V Triblavine dokončujeme projekty niekoľkých logistických hál. Aj vzhľadom na to, čo súťažíme, v tomto segmente ešte cítime potenciál na našu realizáciu (expanziu).

Logistic Park Triblavina Hala A „DIRKS
Logistic Park Triblavina Hala A „DIRKS | Zdroj: Adifex

Aká je vaša vízia do budúcnosti, čo očakávate v stavebnom trhu?

Z pohľadu stavbára bude tento rok asi ťažký,  Kapacity začínajú pribúdať, práce nebude tak veľa, trh je veľmi nervózny. Vzhľadom na ceny energií budú vstupy – základné materiály veľmi vysoké.  Preto si myslím, že veľa investorov zatiaľ vyčkáva so svojimi pripravenými projektmi, aby to bolo pre nich rentabilné.

Verím, že sa to v ďalšom roku trochu zastabilizuje.

Zdroj: PR článok Adifex, a. s.