5D BIM – revolučné ocenenie modelu

Stavebný rozpočet

Vedeli ste, že až 80% času pri tvorbe rozpočtu strávi rozpočtár nad výkazom stavby? Je to tak, ale vieme to robiť aj efektívnejšie. Veď napokon, čas je vzácny. Pre rozpočtárov a stavebný priemysel príslovie „Čas sú peniaze“ platí niekoľko násobne. Poďme sa pozrieť, ako to môžeme spolu robiť inak.

Nemrhajte časom pri rozpočtoch

Cieľom rozpočtovania je vytvorenie zoznamu nákladov za práce, materiály a technologické zariadenia, ktoré sú potrebné pre prevedenie stavby. Rozpočtovanie sa skladá z dvoch základných častí – vytvorenie výkazu výmer a jeho následne ocenenie.

Časovo najnáročnejšia časť tvorby rozpočtu býva práve získavanie výkazu výmer stavby. Ako to vyzerá v praxi? Aj napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, aj v súčasnej dobe dnešní rozpočtári dostávajú podklady v podobe 2D výkresu, a to buď v papierovej alebo v elektronickej forme (PDF, DWG, obrázok, atď.). Rozpočtár musí následne manuálne odmerať všetky jednotlivé prvky a vypočítať výkaz výmer, čo so sebou nesie riziko ľudskej chyby. Tieto chyby vznikajú buď nepresnosťou samotného projektu alebo chybou rozpočtára – napríklad nezapočítanie stavebného prvku, resp. jeho duplicitné započítanie. Poďme si to zjednodušiť.

Model stavby, ktorý šetrí

Kľúčom je BIM. Vďaka nemu rozpočtár dostáva model stavby, z ktorého vie lepšie pochopiť detaily a technológie stavby. Získava lepšiu vizuálnu prezentáciu stavby, ktorá zlepšuje porozumenie umiestnenia a vzťahov medzi jednotlivými prvkami stavby. Potreba manuálnej práce pri vytvorení výkazu výmer sa znižuje. Naopak, produktivita práce rozpočtára sa zvyšuje.

Okrem grafických informácií BIM model obsahuje aj negrafické informácie o jednotlivých stavebných prvkoch, čím zabezpečuje, že rozpočtár má všetky informácie na jednom mieste a stále aktuálne.

Grafické a negrafické informácie BIM modelu
Grafické a negrafické informácie BIM modelu |

Revolučná platforma v spojení s CENKROS 4

Webová platforma KROSbuild a stavebný softvér CENKROS 4 vedia výrazným spôsobom uľahčiť vytváranie výkazu výmer a prepojiť rozpočet s BIM modelom. Pri použití BIM modelu stavby sa výkaz výmer generuje automaticky, čím sa eliminuje ľudský faktor (ako chyby z merania, počítania, atď.). Zabezpečí sa tým aj automatické prepojenie výkazu výmer s modelom stavby.

Položky rozpočtu sú prepojené s prvkami BIM modelu. Zlepšuje sa porozumenie umiestnenia a vzťahov medzi jednotlivými prvkami stavby. Rozpočtár získava informáciu, ktoré položky použil na ocenenie konkrétneho konštrukčného prvku. Výhodou je, že rozpočtár vie ceny položiek poslať priamo do BIM modelu a zákazníkovi vizuálne prezentovať cenu stavby.

Ocenení prvku BIM modelu
Ocenení prvku BIM modelu |

Čo na to hovoria zákazníci?

Neviete sa rozhodnúť? Spýtajte sa tých, ktorí majú skúsenosť. Recenzie sú často veľmi rýchlym kompasom pri našom rozhodovaní. Zákazníci, ktorí používajú naše riešenie, ocenili najmä:

  • Lepšiu komunikáciu medzi zúčastnenými stranami – k dispozícií sú stále aktuálne podklady a všetky zúčastnené strany sa rozprávajú o „rovnakej veci“.
  • Lepšiu vizualizáciu projektu – rozpočtár pracuje nad virtuálnou dvojičkou stavby a nemusí si domýšľať, ako to projektant myslel.
  • Výmery materiálov sa získajú automaticky, čo rozpočtári využívajú na:
    – rýchle získanie výkazu výmer na veľkých projektoch, a tým pádom rýchlejšie vytvorenie rozpočtu,
    – overenie vlastných výpočtov na zložitých projektoch – či nespravili chybu pri výpočtoch, nezabudli odmerať stavebný prvok,…
Automaticky vytvorený výkaz výmer z BIM modelu
Automaticky vytvorený výkaz výmer z BIM modelu |

BIM riešenie budujeme spolu s vami

Vyvíjame softvér pre ľudí. Preto pri tvorbe našich softvérov úzko spolupracujeme so zákazníkmi. Pýtame sa, overujeme, počúvame ich. BIM riešenie nie je výnimkou. Aj v týchto dňoch vyvíjame ďalšiu zo zákazníckych požiadaviek – porovnávanie verzií BIM modelu. Táto funkcia umožní používateľom lepšiu vizualizácii zmien projektu a rýchlejšie určenie zmeny nákladov na základe zmeny projektu. Môžete sa tešiť už čoskoro.

www.kros.sk

Ing. Adam Pribela
Analytik stavebného softvéru CENKROS 4 a webovej platformy KROSbuild.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti KROS, a.s.