Obr. 5 – pohľad z drona
Galéria(6)

STAT-KON s.r.o. – stabilný partner na trhu priemyselnej výstavby

V roku 2019 sa firma rozšírila o divíziu pozemného staviteľstva, čím sa etablovala medzi stabilných partnerov v oblasti poskytovania komplexných projekčných služieb primárne v oblasti priemyselných objektov a technologických stavieb. Pozitívny vývoj predpokladáme aj v nasledujúcom roku, čomu nasvedčuje aktuálna naplnenosť našich kapacít.

Obr.1 – 3D model nosnej konštrukcie
Obr.2 – Záber z drona
Obr. 3 – Dovystuženie priemyselnej podlahy podľa požiadaviek a zaťaženia technológie
Obr.4 – 3D výpočtový model
Obr. 5 – pohľad z drona
Obr. 6 – detail uloženia prefabrikovaných väzníc na väzníkoch

Spoločnosť STAT-KON prešla počas svojho pôsobenia na trhu dynamickým vývojom. Základným pilierom spoločnosti bolo poskytovanie služieb v projekčnej činnosti zameraných na statiku stavieb.

Hlavnou devízou firmy je špecializácia na oblasť priemyselnej výstavby a technológie a zabezpečenie kvalitných riešení do podrobnej detailnosti s využívaním aktuálnych moderných trendov z oblasti výstavby, prefabrikácie a montáže.

STAT-KON disponuje vo svojom portfóliu spolupracovníkov aj špecialistami z oblasti geotechniky a zakladania. Tým klientovi zabezpečuje komplexnosť dodávky projektového riešenia stavby z hľadiska nosnej konštrukcie a rovnako pre konštrukcie základov pod technológie aj v náročných geologických či technologických podmienkach.

Obr.1 – 3D model nosnej konštrukcie
Obr.1 – 3D model nosnej konštrukcie | Zdroj: STAT-KON

Rozšírením spoločnosti o divíziu pozemného staviteľstva zastrešujeme projekty formou Generálneho projektanta. Dnes spoločnosť tvoria tri základné piliere: divízia betónové konštrukcie, divízia oceľové konštrukcie a divízia pozemné staviteľstvo.

Obr.2 – Záber z drona
Obr.2 – Záber z drona | Zdroj: STAT-KON

Dlhodobý cieľ firmy je budovanie dobrého mena a rozsiahleho portfólia silných klientov so stabilnými hospodárskymi výsledkami na našom stavebnom trhu, primárne v oblasti priemyselnej výstavby. STAT-KON so svojím tímom veľkej odbornej a technickej kapacity dokáže pre svojich klientov zabezpečovať projektové riešenia na viacerých veľkých investičných celkoch súčasne.

Obr. 3 – Dovystuženie priemyselnej podlahy podľa požiadaviek a zaťaženia technológie
Obr. 3 – Dovystuženie priemyselnej podlahy podľa požiadaviek a zaťaženia technológie | Zdroj: STAT-KON

Našimi stálymi klientmi sú developeri a investori, pre ktorých spracovávame prvotné architektonické štúdie, štúdie uskutočniteľnosti využitia pozemku na účely konkrétneho druhu/typu výstavby, analýzu potenciálneho územia z hľadiska dopravných vzťahov a infraštruktúry.

Samozrejmosťou je zabezpečenie konzultácií a komunikácií s municipalitami. Rovnako významnými partnermi sú popredné architektonické firmy, realizačné a výrobné firmy, pre ktoré spracovávame realizačné projekty a výrobné dokumentácie nosných konštrukcií.

Obr.4 – 3D výpočtový model
Obr.4 – 3D výpočtový model | Zdroj: STAT-KON

Projektový tím STAT-KON tvorí 25 interných zamestnancov pozostávajúcich z autorizovaných inžinierov v oblasti pozemného staviteľstva a statiky stavieb, projektantov, architektov a konštruktérov s dlhoročnou praxou v stavebníctve. Pre trvale udržateľný rast chápeme ako nutnosť neustále investovanie do ľudských zdrojov, odborných školení, konferencií a rozvoj jednotlivca v spoločnosti.

Medzi úspešné projekty môžeme zaradiť prebiehajúce projekčné práce formou generálneho projektanta na vybudovaní nového priemyselného parku VGP Parks na Triblavine a vo Zvolene. Ďalším kľúčovým projektom bola výstavba expanzie závodu ZKW Krušovce s náročným technologicko-výrobným procesom, v ktorom bol tvarovo aj materiálovo zohľadnený náš návrh nosnej konštrukcie.

Obr. 6 – detail uloženia prefabrikovaných väzníc na väzníkoch
Obr. 6 – detail uloženia prefabrikovaných väzníc na väzníkoch | Zdroj: STAT-KON

Celý rozsah expanzie závodu ZKW tvorí viacero veľkých stavebných objektov celkovej výmery 42 000 m2. Za predmetnú stavbu získala spoločnosť STAT-KON ocenenie Stavba roka 2019. Rovnako sme sa podieľali na významnom projekte výstavby nového závodu pre spracovanie hliníkových zvitkov ArcelorMittal-Gonvarri v Nitre.

Pre oba kľúčové projekty boli spracované všetky časti nosných konštrukcií od zakladania, prefa skeletu, oceľových konštrukcií, až po návrh základových a podlahových dosiek v spoločnosti STAT-KON vďaka vlastným kapacitám a špecialistom pre konkrétne oblasti.

Na základe vývoja trhu a v snahe o bližší kontakt so svojimi klientmi sa spoločnosť STAT-KON rozširuje o pobočku v Bratislave, kde s radosťou privítame stálych i potenciálnych klientov a partnerov.

https://stat-kon.sk/
https://www.vgpparks.eu/sk/properties/slovakia/vgp-park-bratislava/

Ing. Juraj LETKO
Managing director

ZDROJ: PR článok spoločnosti STAT-KON s.r.o.