/ Podlaha /

Lepenie veľkoformátového obkladu a dlažby (pracovný postup)

Na manipuláciu s obkladom, jeho prenos a inštaláciu je potrebné použiť transportné lišty s nastaviteľnými vákuovými prísavkami.

06 | Krátke rezy

Na každom konci obkladu v smere zvnútra k okraju sa zhotovia rezy s dĺžkou 10 až 20 mm.

06 | Krátke rezy
06 | Krátke rezy | Zdroj: Mapei

07 | Rez po celej dĺžke

Potom sa dokončí rez z jedného konca na druhý. Uistite sa, že je rez zhotovovaný po celej dĺžke pri rovnakom prítlaku.

07 | Rez po celej dĺžke
07 | Rez po celej dĺžke | Zdroj: Mapei

08 | Nalomenie koncov

Každý koniec rezu sa nalomí pomocou klieští na obklad.

08 | Nalomenie koncov
08 | Nalomenie koncov | Zdroj: Mapei

09 | Zlomenie obkladu

Obklad sa zlomí jednoduchým prehnutím narezanej strany. Túto činnosť by mali vykonať dvaja pracovníci, aby sa zabránilo zlomeniu alebo spadnutiu narezaného kusa.

09 | Zlomenie obkladu
09 | Zlomenie obkladu | Zdroj: Mapei

10 | Prerezanie mriežky

Sklotextilná mriežka na zadnej strane obkladového prvku sa prereže nožíkom.

10 | Prerezanie mriežky
10 | Prerezanie mriežky | Zdroj: Mapei