Seminár o regulačných armatúrach firmy LDM

Seminár je zameraný na konštrukčné usporiadanie regulačných armatúr, ich efektívne navrhovanie,
zaradenie armatúr do regulačných okruhov a pod. Na seminári bude predstavený výrobný sortiment LDM spolu s novinkami a výpočtový program pre návrh regulačných ventilov „Ventily LDM“.

Seminár je určený projektantom, prevádzkovateľom a technickým pracovníkom v oblastiach vykurovania, chladenia, centralizovaného zásobovania teplom, teplárenstva, energetiky a priemyselných procesov.