Od výkresu až po položkový rozpočet stavby (Bratislava)

Popis kurzu:

 • Kurz zameraný na tvorbu, úpravu rozpočtov a evidenciu súpisov prác počas realizácie
 • Teória prepojená s praxou pre lepšie porozumenie problematiky rozpočtovania
 • Tvorba výkazu výmer s využitím projektovej dokumentácie
 • Orientácia v cenníkovej databáze a aktívne využívanie dôležitých informácií z nej, ktoré vám pomôžu pri výbere vhodných položiek, správnom výpočte ich množstva a dajú aj odpoveď na to, čo je a čo nie je započítané v cenách položiek
 • Pojmy ako prirážky, presuny, koeficienty množstva, malý rozsah či Vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) – ukážeme si, ako ich určiť a evidovať v rozpočte
 • Smerné položky – ich význam a využitie vo verejnom obstarávaní
 • Najčastejšie chyby pri rozpočtovaní a ako im predchádzať
 • Ďalšie možnosti využitia programu CENKROS 4 v príprave a realizácii
 • Úprava cien práce v rozpočte, užitočné tipy a triky
 • Importy, exporty a prehľadné výstupy z programu v rôznych fázach stavby
 • Realizácia zákazky – súpisy vykonaných prác a zmeny v projekte vždy pod kontrolou
 • Komunikácia nad zákazkou s účastníkmi stavby v rámci aj mimo firmy

V cene kurzu sú tlačené materiály, ku ktorým sa môžete kedykoľvek vrátiť. Prihlášku nájdete na webstránke www.kros.sk