Národná BIM konferencia 2023

BIM asociácia Slovensko a Vydavateľstvo JAGA pre Vás pripravili Národnú BIM konferenciu – 9. ročník

Na Slovensku, ale aj v zahraničí rezonuje BIM naprieč stavebníctvom a vznikajú nové expertné skupiny, komisie, ktoré sa aktívne zaoberajú problematikou informačného modelovania stavieb a postupne sa pripravujú kroky k systematickej implementácii. Národná BIM konferencia prináša pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku pri využití v jednotlivých projektových fázach a zároveň pomáha identifikovať bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša.

Bližšie informácie o pripravovanom evente nájdete na: www.bimas.sk