Dni slovenských cestárov 2019

Základné informácie

Odborná časť programu bude zameraná na problematiku správy, prevádzky a údržby cestných komunikácií, prezentáciu najnovších produktov firiem pôsobiacich v oblasti údržby cestných komunikácií a prezentáciu projektov cestnej infraštruktúry v programovacom období 2014 – 2020.

Tradičnou súčasťou tohto podujatia je aj futbalový turnaj a Cestárske rodeo – súťaž v jazde zručnosti vodičov vozidiel zimnej údržby.

www.cestnaspol.sk

Online registrácia