Štátny fond rozvoja bývania strávil deň v Košiciach

Vznikol podcast Na rovinu o peniazoch s Martinom Šaffom, ktorý si budete môcť vypočuť alebo pozrieť už čoskoro. Témami sú výhodné možnosti podpory financovania pre fyzické osoby.

Následne sme sa presunuli na stretnutie našej pracovnej skupiny, kde sa predstavitelia súkromného sektora, zástupcovia ZMOS, Ministerstva dopravy SR a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska stretli s cieľom diskutovať o praktických otázkach, ako vylepšiť financovanie nájomného bývania a zefektívniť projekty tak, aby ich počet rástol.

Zdroj: Štátny fond rozvoja bývania

Osobitnú pozornosť sme venovali téme výstavby a prevádzkovania nájomných bytov podnikateľskými subjektmi, ktoré môžu za veľmi výhodných podmienok zo ŠFRB čerpať na tento účel úver.

www.sfrb.sk

Zdroj: Štátny fond rozvoja bývania