Priestory slávnostne otvorili Eva Falisová riaditeľka spoločnosti WEGU Slovakia s.r.o. a Azamat Yerzhanov partner PNK Group Europe

Spoločnosť WEGU Slovakia s.r.o., expanduje

Relokácia spoločnosti WEGU Slovakia s.r.o., do novopostavenej haly v priemyselnom parku PNK Park SEREĎ s rozlohou 12 000 m2, umožní zvýšiť kapacitu výroby a vytvoriť nové pracovné miesta. Priestory slávnostne otvorili Eva Falisová, riaditeľka spoločnosti WEGU Slovakia s.r.o. a Azamat Yerzhanov, partner PNK Group Europe.

Spoločnosť WEGU Slovakia s.r.o., ktorá patrí do skupiny WEGU Holding, je popredným výrobcom plastových komponentov pre automobilový priemysel. „Naša spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu už 11 rokov. Z kapacitných dôvodov boli priestory, v ktorých sme doteraz pôsobili, nedostačujúce. Preto sme hľadali nové vyhovujúce priestory,“ vysvetľuje Eva Falisová, riaditeľka spoločnosti WEGU Slovakia s.r.o.

Požiadavky spoločnosti najlepšie splnil priemyselný park PNK Park SEREĎ. „Tento priemyselný park sa nachádza v lokalite dostupnej tak pre zákazníkov, ako aj pre dodávateľov,” dopĺňa Eva Falisová.

Významné plány do budúcnosti

Prevádzka sa presťahovala do haly s rozlohou 12 000 m2, pričom sa do budúcnosti uvažuje s ďalšou expanziou výroby. V rôznych fázach vývoja plánuje spoločnosť vytvoriť 20 až 30 nových pracovných miest. Materská spoločnosť je dlhodobo spokojná s výsledkami slovenskej pobočky, preto sa hľadala lokalita v blízkosti pôvodného závodu. „S prácou našich zamestnancov sme spokojní, chceli sme sa presťahovať spolu s nimi,“ vyzdvihol Martin Rosenbecker, vedúci predaja WEGU Group.

V prvej polovici roka 2019 budú uvedené do prevádzky dva nové vstrekovacie stroje. V nových priestoroch sa budú vyrábať diely, ako napríklad nasávacie systémy a prepojovacie plastové výlisky na lisoch s dvojkomponentnou technológiou.

„Od roku 2021 a 2022 plánujeme spustiť výrobu rôznych gumových dielov, ktoré obsahujú kovové časti pre automobilový priemysel. Zároveň máme možnosť výroby veľkých a logisticky nákladných výrobkov z plastov až do veľkosti 3200 ton pre zákazníkov v blízkom okolí našej novej prevádzky,“ hovorí o plánoch spoločnosti Eva Falisová.

Strategická lokalita

Spoločnosť si vybrala industriálny park, ktorý postavil ruský developer PNK Group v priemyselnej zóne Sereď-Juh, najmä vďaka jeho výhodnej lokalite. Developer vidí potenciál ďalšieho rastu PNK Park SEREĎ, najmä vďaka jeho napojeniu na rýchlostnú cestu R1, bezproblémovému prístupu do Bratislavy (55 km) cez diaľnicu D1 a dobrému cestnému dopravnému spojeniu do Rakúska, Maďarska a Českej republiky.

Rozvoj priemyselného parku víta aj Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď: „Príchod investorov do priemyselného parku zabezpečuje pracovné miesta v našom regióne. Príjmy, ktoré získame každý rok do rozpočtu vo forme daní z nehnuteľnosti, použije Sereď na ďalší rozvoj.“

PNK Park SEREĎ v súčasnosti ponúka dve haly s 45 000 m2 priemyselných a logistických priestorov s vysokým technickým štandardom. Disponuje tiež ďalšími 50 hektármi pozemkov, ktoré sú pripravené pre ďalšiu výstavbu.

„Schopnosť prilákať spoločnosti, ako WEGU Group, do nášho priemyselného parku demonštruje náš záväzok a zameranie na európsky trh a prináša nové podmienky pre rozvoj podnikania. Okrem už prenajatej budovy s rozlohou 12 000 m2 a dokončenej budovy s rozlohou 32 500 m2 ponúka PNK Park SEREĎ možnosti pre ďalšiu expanziu na 50 hektároch pozemkov, kde môže vzniknúť ďalších takmer 230 000 m2 priemyselných prevádzok,“ povedal Azamat Yerzhanov.

Azamat Yerzhanov zároveň potvrdil záujem ďalších investorov o sťahovanie sa do novovybudovaného parku. „Aktuálne prebiehajú rokovania s viacerými potenciálnymi nájomcami. V rámci našich služieb sa im snažíme ponúknuť nielen kvalitné priestory, ale aj pomoc pri riešení ľudských zdrojov,“ doplnil.

Významnou charakteristikou PNK Parku SEREĎ je použitá vyspelá stavebná technológia železobetónového skeletu, ktorý je tvorený nielen stĺpmi, obvodovými stenami, ale aj aj priehradovými nosníkmi. Okrem toho na stvárnenie nosníkov sa použila technológia, ktorá je považovaná za špičku na európskom trhu,“ dodáva Azamat Yerzhanov. PNK Park SEREĎ je určený logistickým spoločnostiam, firmám s ľahkou výrobou, ako aj pre subjekty z oblasti e-commerce.

Potenciál lokality vidia aj odborníci v oblasti priemyselných nehnuteľností. „Rastúci dopyt zo sektoru automobilového priemyslu vytvára priestor pre ďalší rozvoj tejto lokality. Ak developer dokáže flexibilne reagovať na požiadavky trhu, môže tu byť dlhodobo úspešný,“ konštatuje Tomáš Horváth, riaditeľ oddelenia priemyselných priestorov spoločnosti Colliers International, ktorá pomohla sprostredkovať prenájom výrobnej haly pre spoločnosť WEGU Slovakia s.r.o. Spoločnosť Colliers International bude tiež zabezpečovať správu novopostaveného priemyselného parku v Seredi pre PNK Group.

Zdroj: Colliers International Group