Klingerka 2
Galéria(5)

Rozšírenie downtownu bude pokračovať mohutným projektom: Klingerka 2 môže začať s výstavbou

Obrovský projekt definitívne zmení ďalšiu časť nového centra Bratislavy. Prvá etapa Klingerky začala výstavbu v roku 2019 a dokončená bola takmer o tri roky neskôr. Developer J&T Real Estate však naplánoval aj druhú a tretiu etapu, ktoré premenia východnú časť downtownu oveľa výraznejšie. Dnes je už jasné, že rozšírenie downtownu bude pokračovať a vznikne tu ďalší mohutný projekt.

Prvá etapa Klingerky vznikla v bývalej priemyselnej zóne známej ako Klingerova kolónia, od čoho bol odvodený aj názov developmentu. Spoločnosť J&T Real Estate, resp. architektonické štúdio GFI, túto oblasť zmenilo pomerne výrazne. Vznikla tu 35-podlažná rezidenčná veža o výške 115 metrov. 

Výrazný objekt však doplnia aj ďalšie súbory stavieb, keďže v roku 2020 spoločnosť informovala o napredovaní projektu a predstavila Klingerku 2 a 3. Dva roky po zverejnení tohto ambiciózneho plánu sa zámer pohol aj v povoľovacom procese. 

Obe etapy získali právoplatné stanovisko posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Pokračovanie Klingerky rovnako odsúhlasil aj Magistrát hlavného mesta, ktorý tak potvrdil súlad s územným plánom a J&T Real Estate má v rukách aj územné rozhodnutia pre Klingerku 2 aj 3 z decembra minulého roka. 

Klingerka, druhá a tretia etapa.
Klingerka, druhá a tretia etapa. | Zdroj: J&T Real Estate

V júni tohto roku požiadal stavebník o vydanie stavebného povolenia a mestská časť Ružinov začala stavebné konanie na druhú aj tretiu etapu Klingerky. Dnes má povoľovací proces takmer za sebou druhá fáza – stavebný úrad v Ružinove vydal stavebné povolenie na polyfunkčný súbor Klingerka 2. 

To znamená, že rozšírenie downtownu bude pokračovať a aktuálna stavebná jama sa konečne vyplní zástavbou. Treba však dodať, že stavebné povolenie ešte musí prejsť správoplatnením a developer potrebuje dokončiť aj odstraňovanie environmentálnej záťaže. Pokračovanie Klingerky totiž vzniká na pozemkoch priemyselnej minulosti – sídlila tu fabrika Gumon, ktorá sa rovnako ako iné továrne nevyhla bombardovaniu v druhej svetovej vojne.

Nárožie ulíc Mlynské nivy a Košická tentokrát nebude typické vežovým objektom, ako tomu bolo v prípade prvej etapy na Prístavnej. Klingerku 2 budú tvoriť dva polyfunkčné bytové domy, ďalšie tri polyfunkčné budovy a detské centrum, pričom všetky stavby budú založené na trojpodlažnej podzemnej garáži.

Objekt bytového domu s hromadnou garážou bude disponovať 16 nadzemnými podlažiami. Budova bude umiestnená na nároží ulíc a vstup sa bude nachádzať z Košickej ulice. Administratívne priestory sú navrhnuté na druhom nadzemnom podlaží, hlavnou funkčnou náplňou ale bude bývanie. Podľa žiadosti o stavebné povolenie je na 3. až 16. podlaží naplánovaných 155 bytových jednotiek, doplnených o skladové priestory. 

Detské centrum druhej etapy Klingerky
Detské centrum druhej etapy Klingerky | Zdroj: J&T Real Estate

Druhý polyfunkčný bytový dom bude o tri nadzemné podlažia vyšší. Na prízemí bude umiestnený vstup, priestory verejného stravovania, obchodu a služieb. Druhé nadzemné podlažie bude obsahovať administratívne priestory. Na 3. až 19. nadzemnom podlaží je navrhnutých 195 bytov, doplnených o 8 nebytových priestorov na 3. až 6. podlaží.

Prvá polyfunkčná budova bude umiestnená v priamom kontakte s Košickou ulicou. Ide o osempodlažnú stavbu v stredovej sekcii a šesťpodlažnú v krajných sekciách. Vo vyššej časti budovy sa bude nachádzať 34 bytových jednotiek, v krajných sekciách sú zase navrhnuté zariadenia administratívy. Parter bude dvojpodlažný.

Druhá polyfunkčná stavba je štvorpodlažným objektom, určeným pre občiansku vybavenosť. Osadený bude na nároží predĺženej Valchárskej ulice a Plátenníckej. Jednotlivé podlažia sú prepojené samostatným spojovacím a požiarnym schodiskom. Na prízemí budú priestory obchodu a služieb, na druhom až štvrtom podlaží budú umiestnené kancelárie.

Tretia polyfunkčná budova je navrhnutá pozdĺž Plátenníckej ulice. Má tri nadzemné podlažia a rovnako pôjde o stavbu, určenú pre občiansku vybavenosť s rovnakým konceptom ako pri predošlej stavbe.

V druhej etape bude vybudované aj detské centrum na troch nadzemných podlažiach. Umiestnené bude taktiež pozdĺž Plátenníckej ulice, odkiaľ bude aj vstup do objektu. Ten sa bude nachádzať na prízemí spolu so šatňou, halovým priestorom pre občerstvenie detí, čajovou kuchynkou, hygienou a príslušným zázemím. Na druhom až treťom podlaží je navrhnutý priestor herne pre deti a viacúčelové miestnosti. Kapacita centra bude 80-120 detí. 

V troch podzemných podlažiach sa nachádza až 668 parkovacích miest, územné rozhodnutie pritom počítalo so 717 stojiskami, kde bolo 64 miest určených pre potreby stavby Klingerka 3. Zmenami pritom prejdú aj blízke dopravné či pešie komunikácie, developer tu tiež počíta s vybudovaním novej segregovanej cyklotrasy. 

Zelený vnútroblok druhej etapy Klingerky
Zelený vnútroblok druhej etapy Klingerky | Zdroj: J&T Real Estate

Druhá etapa tohto mohutného projektu prinesie to lokality omnoho lepšiu mierku, ako tomu bolo v prvej časti. Domy budú lepšie reagovať na okolie, ktoré je charakteristické práve nižšou zástavbou. Po nadobudnutí právoplatnosti a dokončení odstraňovania environmentálnej záťaže môže developer začať s výstavbou. Zakladanie stavby sa môže teoreticky spustiť ešte do konca tohto roka. 

Kým druhá etapa bude prispôsobivejšia k súčasným stavbám v okolí, tretia etapa sa bude vyznačovať dominantou – druhou najvyššou budovou v krajine. Klingerka 3 ale nateraz stavebným povolením nedisponuje, čo sa môže čoskoro zmeniť. V minulosti totiž obe pokračovania tohto projektu nadobudli povolenia v krátkom časovom slede. 

Vybudovanie druhej a tretej etapy bude stáť až 480 miliónov eur. Za túto cenu získa downtown mohutný projekt, ktorý zmení východnú časť nového centra Bratislavy a zurbanizuje doterajší brownfield. Mohutnosť sa zobrazí aj na panoráme mesta, keďže budúca druhá najvyššia stavba Bratislavy bude mať 141 metrov a „rozbije” výškovú stenu ostatných veží v downtowne, ktorá sa pohybuje na úrovni 100 až 115 metrov. Prirodzene, s výnimkou Eurovea Tower.

V neposlednom rade, obe etapy so sebou prinesú značné architektonické zlepšenie oproti prvej fáze, na ktorú sa v minulosti valila kritika napríklad pre jej výraznú farebnosť. Pokračovanie Klingerky tak bude architektonicky atraktívnejšie a zástavbu v centre Bratislavy opäť o niečo zahustí, čo bude pre Bratislavu veľkým plusom.

Klingerka
Detské centrum
Zelený vnútroblok
Administratívna veža tretej etapy Klingerky
klingerka 03

Klingerka 2 a 3

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Ružinov
Developer: J&T Real Estate
Architekt: GFI
Rozpočet: 480 miliónov eur bez DPH
Stav: V príprave
Realizácia: 2024 – 2027