Administratívna veža tretej etapy Klingerky
Galéria(11)

Predbehne ju len Eurovea Tower. Bratislava sa blíži k získaniu druhej najvyššej veže

Development Klingerka sa nerozšíri len o druhú etapu, ako sme o tom informovali nedávno, ale aj o tretiu fázu. Spoločnosť J&T Real Estate tu naplánoval niekoľko stavieb, ktorým najviac dominuje administratívna veža. Tá sa stane po mrakodrape Eurovea Tower druhou najvyššou budovou v Bratislave. Developer pre redakciu ASB potvrdil jej budúcu výšku a známy je aj termín výstavby.

Klingerka postupne premieňa bývalú priemyselnú lokalitu na nový plnohodnotný priestor pre Bratislavčanky a Bratislavčanov či návštevníkov mesta. Prvá etapa projektu začala výstavbu v roku 2019 a dokončená bola takmer o tri roky neskôr. Development priniesol do lokality Prístavnej, Plátenníckej, Súkenníckej a Valchárskej 116-metrovú vežu s 36 podlažiami a 380 bytmi. Túto stavbu dotvára aj nižšia, 11-podlažná stavba s kaceláriami o rozlohe 10-tisíc metrov štvorcových.

Prvá fáza vznikla v bývalej priemyselnej zóne známej ako Klingerova kolónia, od čoho bol odvodený aj názov developmentu. Objektu dominujú oranžové a biele farby, ktoré majú pripomínať spracovanie jutových vriec – výrobný produkt Klingerovej továrne. Dnes je rezidenčná veža podľa webu developera takmer vypredaná. 

Klingerka
Klingerka, prvá etapa | Zdroj: J&T REAL ESTATE, a. s.

Pokračovanie Klingerky sa stáva realitou

Developer J&T Real Estate však naplánoval aj druhú a tretiu etapu, ktoré premenia nové centrum Bratislavy ešte výraznejšie. Predstavil ich v roku 2020, pričom po dvoch rokoch prišlo právoplatné stanovisko posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Zámer taktiež odsúhlasilo aj mesto, čo znamená, že pokračovanie Klingerky je v súlade s územným plánom. J&T Real Estate má v rukách aj územné rozhodnutia pre Klingerku 2 aj 3, a tak ostáva posledný krôčik k začiatku výstavby – získať najdôležitejšie, stavebné povolenie.

K tomu sa nedávno priblížila druhá časť developmentu, keď stavebník zažiadal o vydanie stavebného povolenia a mestská časť oznámila začatie stavebného konania. Tento istý proces podľa najnovších informácií už absolvovalo aj tretie pokračovanie Klingerky. Stavebník požiadal o vydanie stavebného povolenia na Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 3 v júni tohto roku a mestská časť oznámila začatie stavebného konania v polovici júla. 

Klingerka vizualizacia celeho projektu
Klingerka 2 vizualizácia | Zdroj: JTRE

Pokračovanie Klingerky označil hovorca a Senior PR Manager J&T Real Estate, Daniel Suchý, za vstupnú bránu do rozvíjajúceho sa bratislavského downtownu. „Prinesie viac ako 670 rezidencií, priestory pre obchody, gastro prevádzky, detské centrum a ďalšie doplnkové služby,” povedal. 

Verejný park s ihriskami je v Klingerke už teraz. Podľa Daniela Suchého bude v pokračovaní projektu prepojený so zelenými vnútroblokmi, orientovanými do Plátenníckej ulice. „Koncept dvorov charakteristický pre túto časť mesta vytvorí podmienky pre pokojné bývanie a obyvateľom ponúkne bezpečné komunitné prostredie,” opísal hovorca a Senior PR Manager J&T Real Estate ďalšie etapy projektu.

Šesť stavieb na území 18-tisíc metrov štvorcových

Tretia fáza je situovaná je medzi Košickou, Prístavnou a Plátenníckou ulicou a nepremení len východnú oblasť nového centra Bratislavy, ale aj celý downtown. Celkovo pôjde o šesticu stavieb a najvýraznejším bude práve objekt na nároží spomenutých ulíc. Všetky objekty vzniknú na ploche o veľkosti 18-tisíc metrov štvorcových, pričom zastavaná plocha nadzemných častí bude o veľkosti 6-tisíc metrov štvorcových. 

V tretej etape je navrhnutý polyfunkčný bytový dom, zložený z dvoch sekcií so 6 a 8 nadzemnými podlažiami. Na prízemí budú umiestnené vstupné priestory a priestory verejného stravovania. V šesťpodlažnej sekcii domu, na treťom až šiestom nadzemnom podlaží, je navrhnutá administratíva. V osempodlažnej sekcii na treťom až ôsmom podlaží bude umiestnených 36 bytových jednotiek. 

Zelený vnútroblok
Zelený vnútroblok pokračovania Klingerky | Zdroj: JTRE

Druhým polyfunkčným bytovým domom bude 27-podlažný objekt. Na prízemí sa bude nachádzať vstup a priestory verejného stravovania, administratíva bude umiestnená na druhom nadzemnom podlaží. V ostatných až po posledné 27. je naplánovaných 271 bytových jednotiek, doplnených o 22 nebytových priestorov na 3. až 13. nadzemnom podlaží. Skladové priestory sa zase majú nachádzať na 3. až 6. podlaží. Oba polyfunkčné bytové domy majú disponovať aj tromi podzemnými podlažiami.

Súčasťou Klingerky 3 bude aj sedempodlažné ubytovacie zariadenie na krátkodobé pobyty s tromi podzemnými podlažiami. Na prízemí je naplánovaná vstupná hala s recepciou a jedálňou, byty sa budú nachádzať vo zvyšných nadzemných podlažiach. Ďalšou stavbou bude trojpodlažná budova, určená pre občiansku vybavenosť.

Predbehne ju len Eurovea Tower

Ako pre ASB uviedol Daniel Suchý z J&T Real Estate: „Plnohodnotnú mestskú štruktúru doplní administratívna veža.” Tá bude dominantou celej Klingerky a vynikať bude aj pred 116-metrovým rezidenčným objektom, postaveným v rámci prvej etapy.

„Kancelárska veža bude mať 35 nadzemných podlaží a výšku 141 metrov,” potvrdil hovorca a Senior PR Manager J&T Real Estate. Výškové umiestnenie bude na úrovni 137 metrov, atika najvyššieho bodu však bude dosahovať výšku 141 metrov. 

V Bratislave nastalo v poslednom období niekoľko situácií, keď niektoré z administratívnych projektov developeri prekreslili na byty. Príkladom je plánovaná piata veža Sky Parku na Čulenovej a Landererovej od developera Alto Real Estate.

Stavba mala byť pôvodne adminsitratívna, zmení sa však na rezidenčnú. Zmena funkcie ale v budúcej druhej najvyššej stavbe Bratislavy od J&T Real Estate nehrozí. „Nemáme aktuálne takéto plány, projekt pripravujeme v zmysle právoplatného územného rozhodnutia,” povedal Daniel Suchý. 

02 Klingerka 2 3 admin
Administratívna veža tretej etapy Klingerky | Zdroj: JTRE

Administratívna veža Klingerky 3 bude obsahovať vstupnú lobby a priestory občianskej vybavenosti na prízemí. Na druhom nadzemnom podlaží bude umiestnená kantína s kapacitou 150 stoličiek. Na 4. až 33. podlaží sú naplánované kancelárie s administratívnymi priestormi a 3., 34. a 35. podlažia budú technologické so strojovňami vzduchotechniky a chladenia.

Veža bude disponovať celkovou úžitkovou plochou takmer 32-tisíc metrov štvorcových, pričom podlažná plocha nadzemnej časti bude dosahovať až 45-tisíc metrov štvorcových. So 141-metrovým objektom je úzko prepojená aj šiesta stavba tretej etapy – pavilón, pod ktorým bude umiestený vjazd do trojpodlažnej podzemnej garáže administratívnej veže.

Tretia etapa prinesie až 1 004 odstavných a parkovacích stojísk, ich celková potreba je však na úrovni 1 068 miest. Zvyšných 64 sa bude nachádzať v druhej etape Klingerky, kde je pre ne vytvorená rezerva. Ako pri Klingerke 2, tak aj tu prejdú zmenami blízke dopravné či pešie komunikácie a počíta sa aj s vybudovaním novej segregovanej cyklotrasy.

Výhľad z Eurovea Tower patrí k tým najlukratívnejším v hlavnom meste.
Výhľad z Eurovea Tower na prvú etapu Klingerky (vpravo), ako aj pozemok na križovatke Košická – Prístavná, kde prebehne výstavba Klingerky 2 a 3 | Zdroj: Miro Pochyba

Investor aktuálne realizuje prípravné práce a odstraňuje environmentálnu záťaž z dôvodu priemyselnej minulosti tohto územia. „Po dokončení sanácie podložia plánujeme začať so stavebnými prácami na budúci rok. Predpokladané ukončenie predpokladáme v roku 2027,” ozrejmil Daniel Suchý z J&T Real Estate. Hovorca a Senior PR Manager priblížil tiež finančné náklady na vybudovanie 2. a 3. etapy projektu: „Celková predpokladaná výška nákladov na pokračovanie Klingerky sa pohybuje na úrovni 480 miliónov eur bez DPH.”

Mohutný projekt, ktorý zmení pohľad na downtown

Downtown tak získa mohutný projekt, ktorý zmení nové centrum Bratislavy a zurbanizuje doterajší brownfield. Veža o výške 141 metrov rovnako prevýši doterajšiu líniu veží v novom centre Bratislavy, ktorej nateraz dominuje len Eurovea Tower so 168 metrami. Bratislavský downtown tak našťastie nebude len stena veží s výškou okolo 100 až 120 metrov. 

Administratívna veža Klingerky totiž nepatrí pod územnoplánovaciu reguláciu, ktorá takto vysoké budovy určuje. To sa deje len v úplnom centre downtownu (Mlynské nivy, Dostojevského rad, Landererova a Košická) a stavby tu môžu dosahovať maximálne 120 metrov. Klingerka sa však nachádza mimo tejto oblasti, čo je dôvod, prečo môže mať veža až 141 metrov a značne tak prevýši ostatné budovy v downtowne. 

Pokračovanie projektu so sebou prinesie značné architektonické zlepšenie oproti prvej etape. Architekti zo štúdia GFI navrhli najvyššiu vežu Klingerky s bielym obložením a kaskádovými terasami so zeleňou, ktoré sa nachádzajú na nižších podlažiach a postupujú smerom nahor. Na vizualizáciách je zobrazená aj budúca električková radiála, prechádzajúca priamo pred druhou a treťou etapou Klingerky.

V konečnom dôsledku, „dvojka“ aj „trojka“ by sa mali budovať súčasne. Obom chýba k začiatku stavebných prác posledné povolenie, aby vyplnili plochu po bývalej fabrike Gumon. Pokračovanie Klingerky tak nie je ďaleko od reality, budúcoročnou výstavbou tohto projektu sa downtown o niekoľko rokov dostane do svojej finálnej podoby.

Administratívna veža tretej etapy Klingerky
Klingerka 2 3
Zelený vnútroblok
Detské centrum
Výhľad z Eurovea Tower patrí k tým najlukratívnejším v hlavnom meste.
Výhľad z Eurovea Tower patrí k tým najlukratívnejším v hlavnom meste.
Bývalá fabrika Gumon (© insider, web: imhd.sk)
03Klimatrend 1Z2A4814

Klingerka 2 a 3

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Ružinov
Developer: J&T Real Estate
Architekt: GFI
Rozpočet: 480 miliónov eur bez DPH
Stav: V príprave
Realizácia: 2024 – 2027