Jurský park v Svätom Jure vybudujú v dvoch etapách
Galéria(1)

Jurský park v Svätom Jure vybudujú v dvoch etapách

Neďaleko Bratislavy vyrastá obytný komplex s názvom Jurský obytný Park. Jurský obytný Park rozkladajúci sa na ploche šesť hektárov predstavuje z hľadiska rozlohy najväčšiu novú výstavbu v Svätom Jure.

Urbanisticky a architektonicky nadväzuje na už existujúcu zástavbu. Člení sa na funkčné celky bývania, komunikácií, parkovania, plôch voľnej zelene, ktoré dopĺňa občianska vybavenosť. Obytnú zónu tvorí 12 bytových domov, 21 stavebných pozemkov a 10 radových rodinných domov. Výstavba súboru je rozdelená na dve etapy. Realizácia prvej sa začala v auguste 2006 a ukončená by mala byť v decembri tohto roku. Druhú etapu začali v decembri minulého roku a jej ukončenie sa predpokladá v marci 2008. Komplex tvorí spolu 300 bytových jednotiek, v každom dome je ich maximálne 32. Na prízemí niektorých domov sú nebytové priestory so samostatným vchodom z ulice, vhodné na služby občianskej vybavenosti. Byty budú jedno- až šesťizbové, s obytnou plochou od 25 do 104 m2. Všetky budú mať balkón a prízemné byty predzáhradky. Parkovanie bude možné na vonkajších parkovacích plochách.

Zdroj: Jurský obytný park, s. r. o.
Vizualizácia: Jurský obytný park, s. r. o.