Vizualizácia Nového Istropolisu

Nový Istropolis má aj modifikovaný variant C

Príprava polyfunkčného projektu Nový Istropolis v lokalite významného dopravného uzla Trnavské mýto v Bratislave pokračuje odbornou komunikáciou developera Immocap s Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR. Z hľadiska povoľovacieho procesu EIA (posudzovania vplyvov zámeru výstavby na životné prostredie) je Nový Istropolis na úrovni 50 %.

Nový Istropolis má obnoviť kultúrno-spoločenskú funkciu v území, poskytnúť bývanie a pracovné miesta a celkovo oživiť lokalitu, ktorá v posledných rokoch nadobudla zanedbaný charakter.

Termín výstavby sa posúva

Zámer predložila spoločnosť Trnavské mýto, ktorá patrí pod Immocap, v novembri 2020.Podľa pôvodne predloženého zámeru chcela začať s výstavbou už tento rok, prvú fázu ukončiť v roku 2025 a druhú v roku 2026.

Riaditeľ developmentu Jakub Gossányi pre ASB povedal, že správu o hodnotení vypracovali v spolupráci s odbornými konzultantami v priebehu mája a júna tohto roka.

Táto správa vznikla na základe dokumentácie pre územné rozhodnutie, v rozsahu hodnotenia investičného zámeru určeného rezortom životného prostredia a odborných štúdií. V súlade s povoľovacími procesmi ju MŽP SR predložilo na ďalšie posudzovanie.

„Predpokladaný termín na požiadanie o územné rozhodnutie je druhý štvrťrok 2023,“ avizoval Gossányi. Developer predpokladá, že výstavba bude mať tri etapy, na presnejšom časovom harmonograme projektu aktuálne pracujú.

V území budú tri zóny

Immocap prepracoval zámer podľa pripomienok rezortu životného prostredia, dotknutej odbornej a laickej verejnosti, občianskych združení, štátnych a verejných organizácií a všetkých ostatných účastníkov konania. Správa o hodnotení vplyvov projektu Nový Istropolis na životné prostredie okrem dvoch pôvodných variantov projektu (A a B) dôkladne zhodnotila aj tzv. nulový variant.

Rovnako je súčasťou správy o hodnotení vplyvov aj modifikovaný variant (C), ktorý vzišiel z požiadaviek mesta Bratislava. Projekt má tri zóny: A – kultúrno-spoločenské centrum a hotel, centrálnu zónu B – jedna rezidenčná a dve administratívne budovy, a zónu C – verejný priestor so spevnenými plochami a drobnou architektúrou.

Na mieste súboru budov bývalého Domu odborov Istropolis má vyrásť kultúrno-spoločenské centrum, obytné a administratívne budovy a kongresové centrum s parkovaním. Ďalej budú v parteri obchodné priestory, prechodné ubytovanie, podzemná garáž a verejné priestranstvá. Ako sa uvádza vo variante C, multifunkčná hala má mať kapacitu 4 500 ľudí, technologické zázemie, „back of house“ a kongresový hotel s pridruženými funkciami.

Autá na povrchu nebudú

Ako potvrdil developer, práce na Novom Istropolise aktuálne napredujú podľa harmonogramu. V súlade s platnými búracími povoleniami postupne odstraňuje jednotlivé objekty polyfunkčného komplexu niekdajšieho Domu odborov. S búracími prácami začal v roku 2022.

V novej štvrti tak vzniknú tri nové námestia, parter s obchodmi, službami či gastro prevádzkami a kaviarňami, ktorý z jednej strany vytvorí energický mestský bulvár a z druhej vnútroblok pre rezidentov.

Autá sa presunú výlučne do podzemia a územie bude zónou bez áut. Oproti pôvodnému nevyužívanému verejnému priestoru počíta predkladaný návrh nielen s hierarchizáciou a skvalitnením verejných priestranstiev, ale aj s nárastom verejných plôch a podielu zelene.

Vnútroareálové ulice medzi administratívnymi a rezidenčnými budovami majú pokojnejší a komornejší charakter. Sú situované mimo hlavných trás. S ich charakterom pracuje aj mierka a vytvára možnosti pre rôznorodé programové náplne podľa aktuálnych potrieb užívateľov, pričom podnecuje stretávanie ľudí a tvorbu kvalitných susedských vzťahov.

Polyfunkčný súbor Nový Istropolis

Lokalita: BratislavaNové Mesto
Investor: Trnavské mýto
Architekt: KCAP a City förster
Predbežné náklady: vyše 170 mil. €
Parcely v majetku investora: 36 828 m²

Variant A

Celková podlahová plocha:172 684 m2
Počet parkovacích státí: 1700

Variant B

Celková podlahová plocha: 174 084 m2
Počet parkovacích státí: 1727

Variant C

Celková podlahová plocha: 174 424 m2
Počet parkovacích státí: 1239

Zdroj: Správa o hodnotení vplyvov, uverejnená v auguste 2022, proces EIA