Búranie Istropolisu na Tranavskom mýte v Bratislave, júl 2022.

Immocap má platné povolenie na búranie administratívnej budovy Istropolisu

Developer Immocap pokračuje v búracích prácach na hlavnej časti bývalého Domu odborov Istropolis v Bratislave, ako aj v jej interiéroch. Začalo sa v januári tohto roka.

Na mieste pôvodného Istropolisu jeho mieste, v lokalite (významný dopravný uzol Trnavské mýto) má vyrásť multifunkčný projekt Nový Istropolis.

„Naplno pokračujeme v projekčných prácach a v prípravách na realizáciu Nového Istropolisu v predstavenom zámere, aktuálne pracujeme na územnom rozhodnutí, ktoré chceme získať v priebehu roka 2023,“ uviedol pre ASB výkonný riaditeľ Immocapu Martin Šramko s tým, že plánujú stretnutia s občanmi. Verejnosti chcú prezentovať aktuálny stav prác, priblížia podobu projektu a zároveň obyvateľom odpovedia na otázky.

Búranie Istropolisu na Trnavskom mýte v Bratislave.
Búranie Istropolisu na Trnavskom mýte v Bratislave. | Zdroj: Monika Voleková

Objekty chcú asanovať do konca roka 2022

Objekt Domu detí a mládeže je už na povrchu odstránený. Podľa platného rozhodnutia ukončia asanáciu týchto objektov do konca roka 2022. V tomto období je plánovaná aj asanácia výškovej budovy.

Developer má platné rozhodnutie o odstránení administratívnej budovy. V zmysle rozhodnutia objekt postupne demontujú. Odstránia ho citlivo, s ohľadom na obyvateľov v susedstve.

Dom odborov Istropolis

Architekti: Ferdinand Konček, Iľja Skoček a Ľubomír Titl
Realizácia: 1956-1981

V roku 1967 postavili 16-podlažnú organizačnú budovu a o štyri roky neskôr aj Dom techniky a v roku 1974 Dom detí a mládeže. O rok neskôr ešte klubovú časť.

Kampaň odštartuje na jeseň

V uplynulých týždňoch prebehol tender, ktorom vybrali reklamnú agentúru, zastrešujúcu budúce marketingové aktivity projektu. „Čoskoro verejne predstavíme tvorcov i koncept kampane a na jeseň plánujeme jej štart, aby sa aj širšia verejnosť dozvedela o Novom Istropolise bližšie informácie,“ povedal Šramko.

Firma bude pokračovať v aktivitách smerom k verejnosti pod názvom Dobrý sused a na najbližšie mesiace má rozpracované viaceré mestské zásahy v bezprostrednom okolí projektu. Zmeny sa týkajú najmä zelene a priestoru na trávenie voľného času.

Rokujú o podpore NKKC

Immocap s projektom Nového Istropolisu, developer JTRE a organizátor veľtrhov Incheba s vlastnými projektmi ašpirovali na umiestnenie budúcej budovy Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Cestou k centru má byť po novom verejná súťaž a proces pod taktovkou štátu.

Výkonný riaditeľ Šramko v tejto súvislosti povedal, že intenzívne rokujú o podpore vzniku NKKC s verejnými inštitúciami vrátane Ministerstva dopravy a výstavby SR aj s renomovanými zahraničnými investormi so skúsenosťami z podobných projektov. NKKC malo podľa štúdie predloženej v minulosti Útvaru hodnoty  priniesť ročne viac ako 30 miliónov eur.

Vizualizácia Nového Istropolisu
Vizualizácia Nového Istropolisu | Zdroj: Immocap

Ak nebude záujem o NKKC, postavia druhý variant projektu

Ak by záujem o Národné kultúrne a kongresové centrum zo strany štátu definitívne nebol, je Immocap pripravený na druhý variant. Zachová v objekte funkciu kultúry prostredníctvom sály minimálnou kapacitou 1 650 miest na sedenie. Pôvodná Veľká sála v Istropolise mala 1 150 miest na sedenie.

„Nové kultúrne centrum v každom prípade prinesieme, pretože kultúrny stánok je integrálnou súčasťou celého projektu s jedinečnou pridanou hodnotou,“ uzavrel Šramko.

Na jeseň 2021 po náročných rokovaniach podpísal Immocap zmluvu s mestskou časťou Nové Mesto s viacerými záväzkami. Okrem iného sa zaviazal, že v projekte postaví kultúrno-spoločenskú sálu pre minimálne 1 650 sediacich divákov ešte v prvej fáze výstavby. Ak sa tak nestane, zaplatí pokutu 5 miliónov eur.

Nový Istropolis 

Kultúrno-spoločenské centrum, dve obytné budovy, tri administratívne budovy a kongresový hotel s podzemnými parkovacími miestami pre obsluhu celej stavby.

V rámci komplexu sú navrhované i obchodné priestory, prechodné ubytovanie, podzemná garáž a verejné priestranstvá.

Celkové náklady na realizáciu stavby odhadované v obidvoch navrhovaných variantoch na úrovni asi 200 miliónov eur. (apríl 2021).