Nové Soravia Centrum dodá lesk bratislavským Zlatým pieskom

Nové, moderné obchodno-zábavné centrum, ktoré vyrastie v blízkosti Zlatých Pieskov, obohatí nákupnú zónu, ktorej v súčasnosti dominuje obchod s nábytkom, o pestrejšie možnosti nakupovania, ako aj o širokú ponuku služieb, oddychu a zábavy. Stavebné práce, ktoré zabezpečuje spoločnosť Skanska, sa naplno rozbehli už v apríli 2008. Kompletne bude stavba dokončená v auguste 2009. Investorom je spoločnosť Shopping Palace Bratislava.

Dva nové, vzájomne prepojené objekty Soravia Centra budú súčasťou postupne budovaného polyfunkčného komplexu, ktorého výslednou podobou bude moderné centrum spĺňajúce podmienky pohodlného nákupu s možnosťou celodenného trávenia voľného času. „Štvrtá a piata etapa výstavby obchodno-zábavného centra vytvoria plynulý prechod medzi nákupnou a oddychovo-relaxačnou zónou, čo výrazne prispeje k celkovej revitalizácii Zlatých pieskov,“ uviedol projektový manažér Jozef Ďaďo zo spoločnosti Skanska PS.

Soravia Centrum IV a V bude tvoriť trojpodlažný a v juhozápadnej časti štvorpodlažný objekt. Celá budova sa bude „vznášať“ na podnoží so stĺpmi, vstupnými priestormi a zásobovacími „šachtami“. Hlavnú časť Centra bude tvoriť  pasáž s obchodmi a službami, ďalšie podlažie  bude  orientované viac na zábavu a športové vyžitie, rekreáciu  a  šport nájdu návštevníci na štvrtom podlaží. Chýbať nebude  fitnes centrum s terasou, bowlingové a biliardové centrum.

Soravia Centrum IV, V

Lokalita: Bratislava II, Zlaté Piesky
Investor: Shopping Palace Bratislava, v.o.s., Bratislava
Zhotoviteľ: Skanska PS a.s.
Projektant: JAHN DEVELOPMENT & CONSULTING s.r.o.
Celková dĺžka objektu: 206,240 m
Celková šíria objektu: 157,870 m
Začiatok výstavby: apríl 2008
Ukončenie výstavby: august 2009

Zdroj: Skanska SK