Ivan Mikloš

Ivan Milkoš: Slovenská ekonomika je len nepatrnou súčasťou svetovej ekonomiky

Naša ekonomika tvorí 0,12 % svetovej ekonomiky a na svete je takmer 70 miest, ktoré majú väčší počet obyvateľov, než má dnešné Slovensko. Navyše sme deviatou najotvorenejšou ekonomikou na svete. Z toho vyplýva viacero záverov, ten prvý najdôležitejší je, že je pre nás životne dôležité byť dôveryhodným členom euroatlantického spoločenstva, predovšetkým EÚ a NATO. Tým druhým je, že vývoj vonkajšieho prostredia zásadným spôsobom ovplyvňuje a bude ovplyvňovať vývoj u nás.

Takže ak sa pozrieme na perspektívy vývoja svetovej ekonomiky, no najmä európskej ekonomiky a špeciálne nemeckej ekonomiky (od ktorej závisíme najviac), tak možno konštatovať, že s najväčšou pravdepodobnosťou to nebude lepšie, ako to bolo v ostatných rokoch (po globálnej finančnej a ekonomickej kríze v rokoch 2008 a 2009), a už vôbec to nebude také dobré, aké to bolo od pádu komunistického režimu do tejto krízy.

Namiesto globalizácie a ekonomickej otvorenosti tu máme deglobalizáciu, obchodný a ekonomický protekcionizmus a nacionalizmus. Namiesto geopolitického uvoľňovania máme rast napätia, namiesto odzbrojovania novú vlnu zbrojenia a namiesto rozmachu liberálnej demokracie jej ústup. Inak povedané, miera ekonomickej a politickej slobody vo svete skôr klesá, ako rastie, a to je nepríjemné pre celosvetovú ekonomiku, ale omnoho viac pre malé a otvorené ekonomiky a krajiny.

Čo sa týka vývoja u nás doma, tak tu tiež nevidno žiadne dobré správy. Slovensko sa už roky prepadáva vo všetkých dôležitých ekonomických a sociálnych rebríčkoch, či už je to ekonomická úroveň, udržateľnosť verejných fi nancií, konkurencieschopnosť, kvalita podnikateľského prostredia, inovatívnosť, vzdelanie, kvalita vládnutia, zdravotníctvo, a tak ďalej. A napriek tomu, že ohľadom prognózovania som skeptický, tu si dovolím predvídať, že najmenej do roku 2030 sa na tom nič zásadné nezmení.

Počas najbližších štyroch rokov preto, že nám znovu, už po štvrtýkrát vládne strana, ktorá nás do tejto neutešenej situácie dostala. A počas ďalších dvoch rokov (2028 – 2030) sa to nezmení, ani keby prišla k moci zodpovedná a kompetentná vláda, pretože viditeľné výsledky jej politiky vo všetkých dôležitých, vyššie uvedených oblastiach, by sa prejavili až s istým, takmer dvojročným oneskorením.

Ak si kladiete otázku, ako to všetko súvisí s realitami, tak veľmi silno. Nezodpovedná a nekompetentná vláda potrebné reformy neurobí. Len takéto reformy nám prinesú rýchly a udržateľný rast ekonomiky a len takáto ekonomika prinesie dostatočné zdroje a kvalitné prostredie pre zdravý a udržateľný rast realitného trhu.

To, samozrejme, neznamená, že sa naša ekonomika a náš realitný trh nebudú rozvíjať a nebudú rásť. Budú, ale omnoho menej a omnoho horšie, ako by mohli v reformnom scenári budúceho vývoja.

Autor: Ivan Mikloš, ekonomický expert, prezident MESA 10, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR.