Horúce témy pre správcov na DOMUS konferencii 2022

Koncom septembra v krásnom horskom prostredí na Táloch v hoteli Partizán sa konala DOMUS konferencia 2022. Tradičné podujatie bolo usporiadané softvérovou spoločnosťou ANASOFT pre komerčných správcov nehnuteľností a bytové družstvá využívajúce informačný softvér DOMUS. Tento rok sa Konferencie zúčastnil rekordný počet účastníkov.

Odborný program konferencie bol rozdelený do dvoch dní. Workshopy a príspevky v prvý deň ponúkali široké spektrum tém reflektujúcich aktuálne trendy v správe nehnuteľností. Aktuálne témy prezentovali nielen odborníci zo spoločnosti ANASOFT, ale aj profesionáli z radov odborných partnerov.

Druhý deň si účastníci mohli vybrať z bohatého programu rozdeleného do troch sekcií podľa zamerania. Na svoje si tak prišli nielen účastníci venujúci sa bytovej agende, ale aj tí s orientáciou na ekonomiku a účtovníctvo či personálnu a mzdovú agendu.

Zdroj: ANASOFT APR

Z najviac rezonujúcich tém vyberáme:

Otvorené bankovníctvo (Open banking)

V súlade so smernicou Európskej unie PSD2 začínajú banky ponúkať služby umožňujúce bezpečný a automatizovaný prístup k informáciám o dianí na účtoch pomocou API rozhrania. DOMUS na túto ponuku flexibilne reaguje a rozšíril svoje systémové služby práce s bankovými účtami o túto formu.

Tá umožňuje DOMUSu sa o 6 hodine ráno automaticky pripojiť do banky a stiahnuť bankové výpisy. Následne prebehne automatické párovanie a zamestnanci ihneď vedia, kto zaplatil a kto nie.

Inteligentné párovanie

Systém bude rozšírený o samoučiaci sa algoritmus párovania (inteligentné párovanie) pohybov na bankových účtoch. Dokáže se tak naučiť spárovať platbu podľa toho, ako to v predchádzajúcich prípadoch urobil užívateľ. Jedná sa napríklad o platby s nesprávnym variabilným symbolom, ale s opakujúcimi sa ostatnými znakmi.

Zdroj: ANASOFT APR

Kontrola spotreby na portáli www.poschodoch.sk

Ide o významnú funkčnosť portálu s ohľadom na súčasnú situáciu na energetickom trhu. Podľa  Smernice Európskej únie o energetickej účinnosti (EED) platnej od 1. januára 2022 a po implementácii tejto smernice do národnej legislatívy musia byť koncoví užívatelia informovaní o svojej spotrebe raz mesačne.

Pokiaľ sú v dome kompatibilné merače s dennými odpočtami a tomu prispôsobené zbernice dát, portál sprístupňuje údaje o denných spotrebách vody, tepla alebo chladu. Porovnánie dennej spotreby je umožnené voči priemernej spotrebe v celom dome. Vďaka tejto službe je možné užívateľsky monitorovať vývoj spotreby v čase a pristúpiť tak flexibilne k jej optimalizácii.

Služba Kontrola spotreby je unikátna tým, že nie je potrebné sa registrovať na iný odpočtový portál.

Zdroj: ANASOFT APR

Po celú dobu trvania Konferencie mohli účastníci využiť priestor aj pre osobné konzultácie s profesionálmi zo spoločnosti ANASOFT. Súčasťou bol aj sprievodný program formou zábavnej hry, v ktorej mohli účastníci preveriť svoje znalosti práce v informačnom systéme.

Počas slávnostného večera sa konala charitatívna dražba pre Neziskový fond pre záchranu bývania rodín, ktorý spravuje Úsmev ako dar. Cieľom dražby bolo podporiť rodiny v núdzi, aby deti z takýchto rodín nemuseli byť vyňaté do ústavnej starostlivosti.

Pokiaľ máte záujem o viac informácií k pripravovanej najnovšej verzii DOMUS 11 pre správcov bytových a nebytových priestorov, neváhajte nás kontaktovať.

www.anasoft.com/domus/sk/

PR článok spoločnosti ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava