inz HN zelena priloha 285x136 ESCO green e1 press 1

Nová energetika, zelené riešenia a významné úspory. Je toto cesta za zeleným Slovenskom?

Pýtali sme sa generálnej riaditeľky spoločnosti ESCO Slovensko.

Čo znamená a ako vnímate Európsku zelenú dohodu?

Z dlhodobého hľadiska je riešenie dnešnej situácie nevyhnuté. Zameranie navrhovaných opatrení na investície do technológií šetrných voči životnému prostrediu, podporu inovácii v priemysle, dekarbonizáciu sektoru energetiky a zvýšenia energetickej účinnosti budov považujem za zmysluplné.

Samotná implementácia však bude v danom časovom horizonte reálnejšia v ekonomicky silných krajinách. Slovensku môže čiastočne pomôcť Mechanizmus spravodlivej transformácie, no investičný, alebo modernizačný dlh je výrazne vyšší, ako jeho samotný potenciál.

Úspešná realizácia opatrení EGD /European green deal/ bude určite vyžadovať nielen dostatočnú finančnú podporu, očakávanú tiež v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, ale aj nasadenie a enormné úsilie dosiahnutia stanovených cieľov v podnikateľskom sektore.

Ako môže byť skupina ESCO Slovensko v tomto nápomocná? S čím viete reálne pomôcť firmám, obciam a organizáciám?

V rámci ESCO Slovensko poskytujeme širokú škálu energetických služieb a vďaka využívaniu dlhoročných skúseností akcionárov – ČEZ ESCO a SPP pomáhame s návrhom komplexného optimálneho riešenia pre firmy, komunity, ale aj pre celé obce.

Prinášame moderný pohľad na efektívne a úsporné využívanie energií. Našim klientom pomáhame aj s vhodným spôsobom financovania. Ponuka zastrešuje analýzu, návrh riešení, ako aj celkovú realizáciu projektu spolu s následnou údržbou a servisom. ESCO Slovensko má šesť dcérskych spoločností, ktoré sa špecializujú na jednotlivé odborné oblasti.

Ide o energetické audity a poradenstvo, garantovaná energetická služba (GES) resp. zmluva o dielo s rozšírenými zárukami, energetický monitoring a manažment, dodávka a montáž vzduchotechniky, klimatizácie a vykurovania, montáž a oprava klimatizačných a chladiacich zariadení, príprava projektovej dokumentácie, výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, správa bytových domov, CZT, TFM a súvisiace služby, budovanie a prevádzkovanie miestnych a lokálnych distribučných sústav elektriny a plynu, dodávky plynu a elektriny v rámci vymedzených území, prevádzkovanie a výstavba vyhradených technických zariadení elektrických a plynových, a pomocou popredných partnerských dodávateľov zo Slovenskej a Českej republiky zabezpečujeme výstavbu dobíjacích staníc pre elektromobily, fotovoltaických elektrární, kogeneračných a trigeneračných jednotiek.

Aký je potenciál využívania solárnej energie na Slovensku a aké formy podpory môžu aktuálne využiť subjekty, ktoré by mali záujem o realizáciu takéhoto riešenia?

Celkový potenciál solárnej energie pre celé Slovensko je 54 000 000 GWh. Technicky využiteľný potenciál slnečnej energie je podľa analýzy Ministerstva hospodárstva SR 9 450 GWh/rok. Aktuálne však využívame iba jeho zlomok. Podľa Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 sa počíta s podporou OZE vo výrobe elektriny najmä v období do roku 2025.

Samotné využívanie OZE podporuje, okrem iných, OP Kvalita životného prostredia. Vzhľadom na aktuálne obmedzenia pri vyvedení výkonu do distribučnej siete však odporúčame využitie solárnej energie najmä subjektom, ktoré dokážu vyrobenú elektrinu v mieste výroby aj spotrebovať. Môže sa jednať napríklad o strešné FVE pre objekty výrobných hál, obchodných centier, či plavární. Ideálne sú také miesta, ktoré majú stály odber energie počas celého roka, najmä však v letných mesiacoch.

S kratšou návratnosťou môžu počítať napríklad kúpaliská či automobilky. Opačne je to s budovami škôl či internátov.

Aké su vaše vízie a cieľe na najbližšie roky?

Našim primárnym cieľom je efektívnejšie a ekologickejšie Slovensko. Naše produkty a služby umožnia firmám, mestám a obciam znížiť cenu energií a tým aj celkové prevádzkové náklady.

Sme pripravení, ako líder v oblasti efektívnych, úsporných a ekologicky šetrných energetických riešení, posunúť Slovensko na vyššiu energetickú úroveň a prispieť k plneniu náročných klimatických cieľov.

Foto NadaH. full
Generálna riaditeľka ESCO Slovensko Naďa Hartmann | Zdroj: Esco

www.escoslovensko.sk

Zdroj: PR článok ESCO Slovensko