Piano Resídence

Piano Residence

Piano Residence stojí na nároží ulíc Jána Milca a Vojtecha Tvrdého vo frekventovanom centre mesta. Objekt je celkovo 5-podlažný s jedným podzemným podlažím, v dispozičnom riešení je koncepčne zachované pôvodné vnútorné átrium. Polyfunkčný charakter budovy má výraznú prevahu administratívnej, obchodnej a apartmánovej funkcie. Nachádza sa tu celkovo 20 apartmánov a 17 bytov. V architektonickom riešení je zachovaný historický objekt v pôvodnom vyhotovení a s pôvodným výrazom fasád.

Mesto Žilina
Stav Dokončené