OC Galéria Martin Martin Slovenská republika

OC Galéria Martin

Hlavné námestie v meste Martin prešlo v poslednom desaťročí zásadnými úpravami, ktoré prispeli k zvýšeniu kvality verejného priestoru. Nezanedbateľným dielom k tomu dopomohla aj rekonštrukcia bývalého obchodného domu PRIOR. Riešenie je v súlade s koncepciou mesta, predlžuje pešiu zónu a prispieva k revitalizácii mestského priestoru.

Zámerom investora bola revitalizácia územia bývalého OD PRIOR s ohľadom na význam lokality a blízkosť centra mesta Martin. Cieľom bolo asanovať existujúcu budovu (okrem časti suterénu, v ktorej sa nachádza tzv. CO kryt) a nahradiť ju novopostavenou obchodnou galériou plne zodpovedajúcou súčasným nárokom.

Mesto Martin
Stav Dokončené
Developer Aneko
Rok dokončenia 2017
Architekt ATELIER 8000
Súvisiace
Súvisiace