BASTION OFFICE CENTER

Bastion Office Center

V poslednom roku pribudla v severnej časti centrálnej mestskej zóny Košíc administratívno-obchodná budova. V rámci zahusťovania zástavby vyplnila prázdny priestor medzi Továrenskou a Hviezdoslavovou ulicou. Budova svojím spracovaním a rozvrhnutím splnila dokonca prísne podmienky na udelenie certifikátu LEED Gold.

Vnútorné komunikácie sú napojené na dve hlavné komunikačné jadrá, ktoré prechádzajú cez všetkých 9 podlaží, z čoho je šesť nadzemných. Prízemie je určené pre obchod a služby s recepciou nadväzujúcou na pasáž, ktorá prepája Hviezdoslavovu a Továrenskú ulicu. Prenajímateľné priestory na ostatných podlažiach sú určené pre administratívu. Dve hlavné komunikačné jadrá sú doplnené jedným výťahom (a schodiskom z prvého podzemného podlažia), ktorý sa končí na prízemí oproti hlavnej recepcii. Dizajn fasád je zámerne strohý, nesnaží sa prekričať historické budovy v okolí. Dve hlavné uličné fasády sú použitím čiernej omietky zámerne potlačené, aby z nich „vyskočili“ žiarivo biele, mierne levitujúce „funkcionalistické“ objemy priečnych krídel. Ustupujúce podlažia sú sklenené a takýmto spôsobom „rozpúšťajú“ objem stavby v oblohe.

Mesto Košice
Stav Dokončené
Investícia 16 mil. €
Architekt ateliér adf