Materská škola Bory

Materská škola Bory

Výstavba materskej školy sa začala na jeseň 2019 a kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť začiatkom februára 2021. Spoločnosť Penta Real Estate ju v júni 2021 odovzdala do užívania za symbolické 1 € mestskej časti Bratislava-Lamač, ktorá je jej zriaďovateľom.

Mesto Bratislava, Bratislava - Lamač
Stav Dokončené
Developer Penta Real Estate
Architekt DF Creative Group
Súvisiace
Súvisiace