Partneri sekcie:

Športový areál na popradskom sídlisku

Športový areál pribudne na najväčšom popradskom sídlisku Juh. Doposiaľ značne zdevastovaná rozsiahla plocha v časti Juh III. bude slúžiť predovšetkým na športové aktivity. V blízkosti základných škôl sa vybuduje certifikovaná atletická dráha s umelým povrchom, viacúčelové tartanové ihriská a ihrisko s umelým trávnikom, pričom zemné práce sa už začali.

Nový športový areál doplní celkovú revitalizáciu jednotlivých častí sídliska Juh, kde sa viaceré zóny vyhradia najmä pre oddych. „Na atletickej dráhe budú môcť prebiehať napríklad výkonnostné testy, pretože bude spĺňať profesionálne kritériá. Areál využijú počas vyučovania a po ňom žiaci neďalekých škôl, ale priestor dostanú aj ostatní obyvatelia sídliska,“ informoval primátor Anton Danko.

Mesto získalo dotáciu jeden a pol milióna korún od Slovenského atletického zväzu. Zákazku na rekonštrukciu športového areálu na sídlisku Juh III. vyhrala spoločnosť Swietelsky stavební, s. r. o., z Českých Budějovíc. Úvodné zemné práce, demontáž pôvodných obrubníkov a odvodnenie areálu realizuje popradská Správa mestských komunikácií. Stavba športového areálu je rozdelená na niekoľko častí. V prvej okrem terénnych úprav vybudujú atletickú dráhu s umelým povrchom, čo si vyžiadalo približne 6 miliónov korún. Následne prídu na rad ostatné ihriská. „Celý areál bude v správe Základnej školy na Jarnej ulici. Bude oplotený a neskôr uvažujeme aj o funkcii správcu, “ spresnila vedúca odboru školstva Mestského úradu v Poprade Alena Madzinová.