Partneri sekcie:

Zákon o ukončení niektorých nájomných vzťahov Hospodárska a sociálna rada SR posunula do Legislatívnej rady vlády

Návrh zákona o ukončení niektorých nájomných vzťahov Hospodárska a sociálna rada SR v pondelok prerokovala a posunula na rokovanie Legislatívnej rady vlády. Pripomienky, ktoré k návrhu zákona na rokovaní tripartity vyslovili zástupcovia Konfederácie odborových zväzov, budú do návrhu zapracované, uviedol pre TASR hovorca ministra výstavby Miroslav Bátovský.

Účelom tohto materiálu je umožniť nájomcom v bytoch v domoch vydaných pri náprave krívd a bytov ako súčasti prevodu majetku štátu na iné osoby, aby mohli o pridelenie náhradného nájomného bytu obstaraného z verejných peňazí požiadať v určenej lehote, v ktorej sa zachová princíp regulácie ceny nájmu.

Vďaka tomuto postupu sa vlastníkom uvedených domov umožní hospodáriť so svojím majetkom podľa vlastných predstáv, pričom nedôjde k obmedzovaniu ich práv. To znamená, že štát sa bude podieľať na riešení tejto otázky v uvedených dvoch typoch bytov. Súčasne sa určí výška nájomného a postup jednostranného zvyšovania nájomného zo strany prenajímateľov vo vybranom okruhu nájomných bytov.

Materiál na tripartitu predložilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007. V tomto pláne je úloha o predložení návrhu zákona o nájomných vzťahoch v nájomnom bytovom fonde v termíne december tohto roka.

Podnet na vypracovanie spomínaného návrhu zákona vyplýva z uznesenia vlády SR ešte z roku 2005, v ktorom bolo uložené ministrovi výstavby v spolupráci so šéfom rezortu spravodlivosti spracovať a predložiť do konca tohto roka na rokovanie vlády SR návrh zákona, ktorý upraví podmienky nájomných vzťahov v nájomnom bytovom fonde.

Zdroj: TASR

KategórieSpráva budov