Poštové schránky sú dôležitým prvkom pri obnove bytového domu

Obr. 2 Jednostranné exteriérové schránky

V ostatných rokoch prešla obnovou veľká časť bytových domov a iné na obnovu iba čakajú. Jej súčasťou je aj výmena poštových schránok. Ako správne postupovať pri ich výbere?

Poštová schránka musí z hľadiska funkčnosti spĺňať minimálne tieto požiadavky: musí byť uzamykateľná, zásielky formátu A4 sa musia dať doručiť bez skladania, musí mať dostatočný objem a chrániť zásielky pred poveternostnými vplyvmi.

Schránka má mať primeranú antikoróznu ochranu a byť odolná proti odcudzeniu vložených zásielok. Podľa STN EN 13724: 2013 – Poštové služby. Vhadzovacie otvory domových listových schránok a listových panelov.

Požiadavky a skúšobné metódy majú byť doručovacie otvory skupinových schránok umiestnené tak, aby sa vzdialenosť ich osí pohybovala v rozpätí od 400 do 1 800 mm od podlahy. Zároveň treba mať na zreteli, že medzi nami žijú aj ľudia so zníženou pohyblivosťou, preto je časť schránok vhodné osadiť vo výške 800 až 1 200 mm od podlahy na bezproblémový prístup týchto osôb k zásielkam.

Správna pozícia pre poštové schránky

Listové zásielky do schránok doručujú nielen pracovníci pošty, ale aj doručovatelia mobilných operátorov, bánk, obchodných reťazcov a iné súkromné doručovacie služby. V záujme zníženia pohybu cudzích ľudí v budove je vhodné umiestniť schránky tak, aby bolo možné doručiť zásielku aj bez vstupu do budovy.

Dnes sú už tradičným riešením tzv. dvojstranné poštové schránky, ktoré umožňujú doručovanie zásielok z vonkajšej strany a výber z vnútornej strany budovy (obr. 1). Umiestňujú sa do bočných svetlíkov vstupných brán alebo do vopred pripravených otvorov v murive.

Obr. 1 Dvojstranné poštové schránky
Obr. 1 Dvojstranné poštové schránky |

Dvojstranné poštové schránky sú štandardne utesnené proti prestupu vzduchu tesnením po obvode dvierok a tiež nad záklopkou (kryt doručovacieho otvoru). Takto sa vytvorí komora, ktorá bráni prestupu vzduchu cez poštové schránky. Predný panel, na ktorý sa schránky umiestňujú, je zateplený extrudovaným polystyrénom.

Na zvýšenie tepelnej ochrany budovy je možné k schránkam doobjednať dvierka s izolačnou výplňou.
Na zachovanie požiadavky doručovania zásielok bez potreby otvárať vstupné dvere je možné schránky umiestniť na obvodový plášť budovy alebo na samostatné konzoly pred budovu.

Na tento účel je určený špeciálny model jednostranných exteriérových schránok s označením Ext (exteriérové) v rôznych rozmerových variantoch. Schránky majú zvýšenú antikoróznu ochranu a navrhnuté jedinečné odtokové drážky po obvode dvierok, ktoré zabránia nežiaducemu vnikaniu vody dovnútra (obr. 2).

Obr. 2 Jednostranné exteriérové schránky
Obr. 2 Jednostranné exteriérové schránky |

Dizajn a vyhotovenie

Schránky sú časťou každého bytového domu. Denne s nimi prichádzame do kontaktu, preto okrem funkčnosti veľmi záleží aj na ich vyhotovení a dizajnovom spracovaní. Moderné technológie vo výrobe umožňujú vytvoriť jedinečné riešenia. Kombináciou správnych materiálov a farieb je možné vyhotoviť efektnú a nápaditú kombináciu.

Trendy farebných odtieňov smerujú k prírodným až zemitým farbám. Veľmi obľúbenou a žiadanou farbou je aj pri novostavbách antracitová a rôzne kombinácie sivej, pripomínajúcej kameň, s prípadnými akcentmi výraznejších doplnkových odtieňov. Schránky je možné vyrobiť v akomkoľvek odtieni RAL.

Elektronické schránky – EL-box

Prístupové systémy sú dnes už bežnou súčasťou bytových domov. V súčasnosti sú v tomto duchu dostupné aj poštové schránky, ktoré je možné otvárať rovnako pomocou čipovej karty. Všetky vyrábané modely schránok je možné kombinovať s týmto najmodernejším typom otvárania (označenie EL-box) (obr. 3), a to pomocou kontaktných alebo bezkontaktných čipových kariet.

V praxi to vyzerá tak, že po priložení karty k čítačke sa na displeji zobrazí číslo otváranej schránky a elektrozámok na dvierkach schránky sa odistí počas nastaveného času. Ďalšou výhodou takýchto schránok je, že tým istým čipovým kľúčom je možné otvoriť vchodové dvere a potom aj poštovú schránku. Čipy je možné do jednotlivých pozícií schránok ľubovoľne pridávať alebo odstraňovať.

Obr. 3 Schránky na čipové karty
Obr. 3 Schránky na čipové karty |

Funkčné doplnky interiérov bytových domov

Vhodným doplnkom, ktorý slúži na aktualizáciu oznamov v bytovom dome, sú vitríny. Sú uzamknuté zámkom a vybavené bezpečnostným polykarbonátovým sklom, majú kovovú zadnú plochu, kde sa oznamy jednoducho prichytia magnetmi. Vyrábajú sa v rôznych veľkostiach. Na udržiavanie poriadku a organizáciu reklamných letákov slúžia stojany na reklamné tlačoviny a koše na letáky, ktoré sú lakované v rovnakých odtieňoch farebnej škály RAL ako schránky.

Komunikačné zariadenia v schránkach

Výroba schránok na objednávku dáva priestor kreativite, a tak je možné vytvoriť veľmi individuálne riešenie. Jedným z nich je zabudovanie komunikačných audio- alebo videozariadení do schránkových panelov (obr. 4). Výhodou tohto riešenia je aj to, že na osadenie komunikačného tabla nie je potrebné zasahovať do obvodového muriva. Bezpečnú, pevnú a presnú polohu zariadenia aj dobrú dostupnosť elektrických vedení k zariadeniu ocenia predovšetkým zhotovitelia.

Obr. 4 Komunikačné audio alebo videozariadenia zabudované do schránkových panelov
Obr. 4 Komunikačné audio alebo videozariadenia zabudované do schránkových panelov |

Kvalita a výber dodávateľa

Správcovia bytových domov a aj ich vlastníci sa za ostatné roky poučili, že okrem vhodných schránok je dôležitý aj výber zodpovedného dodávateľa a kvalita výrobkov. Najnižšia cena väčšinou neznamená aj najlepšiu investíciu.

Text: Ing. Milan Martinásek ml., Marbox
Foto: Marbox

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 4/2018.

KategórieSpráva budov