Možnosti obnovy balkónových konštrukcií

image 99599 25 v2

Častým problémom bytov v panelových bytových domoch je nedostatok priestoru na úzkych lodžiách. Riešením môžu byť balkónové konštrukcie, ktoré sa zavesia alebo predsadia pred lodžiu a zväčšia tak jej plochu.

Byty v panelových domoch sú v ostatných rokoch stále žiadanejšie. Ich cena rastie a zároveň sa zvyšuje aj štandard bývania. Obyvatelia sídlisk už od obnovy nečakajú len úsporu nákladov na vykurovanie, ale napríklad aj zväčšenie balkóna či lodžie. Riešením môžu byť betónové balkóny, ktoré sa vsunú do lodžie čím sa zväčší plocha napr. 3 × 1 m na 3 × 2,5 m. Ide o investíciu vo výške približne 3 500 eur.

Rozšírenie betónovej lodžie

Pri zatepľovaných panelových bytových domoch s betónovými lodžiami dochádza k zmenšeniu úžitkovej plochy lodžie, ktorú nie je možné vyriešiť iba výmenou zábradlia alebo obnovou stropnej konštrukcie. Riešenie predstavuje rozšírenie predsadením zasklievacieho systému alebo pomocou balkónových konštrukcií. Rozšírenie pomocou balkónovej konštrukcie je možné v dvoch variantoch – predsadením balkónovej konštrukcie alebo vložením balkónovej konštrukcie na celú plochu lodžie.

Pri predsadení zasklievacieho systému je možné rozšíriť hĺbku existujúcej lodžie o 1 m. Toto riešenie je vhodné do maximálnej šírky lodžie 6 m. Tento systém kombinuje oceľ a hliník spoločne so zasklením. Ide o riešenie, ktoré poskytuje pevný základ s bezpečnou obvodovou stenou. Predsadená zasklená časť zároveň pôsobí moderným dojmom. Zasklievací systém umožňuje jednotlivé okenné diely zasúvať za seba a otvoriť takmer celú zasklenú plochu lodžie.

Predsadením balkónovej konštrukcie pred existujúcu lodžiu sa priestor lodžie rozšíri o 1,5 m. Toto riešenie je vhodné do maximálnej šírky lodžie 6 m. Vloženie balkónovej konštrukcie na celú plochu lodžie umožňuje zväčšenie priestoru do 0,8 metra v závislosti od statického posúdenia konštrukcie existujúcej podesty. Do priestoru lodžie sa vsúva konštrukcia podesty, na ktorej sa nachádza nášľapná vrstva. Tento spôsob je vhodný pri lodžiách, kde je dostatočný priestor pod prahom balkónových dverí.

Zavesené balkóny

Ďalším riešením na obnovu balkónových konštrukcií sú zavesené balkóny. Svojou konštrukciou ponúkajú najviac možností na výber optimálneho riešenia nového vzhľadu bytového domu. Tieto balkóny sú vhodné na obnovu všetkých typov bytových domov. Sú vhodným riešením aj pre bytové domy, kde balkóny pôvodne neboli. Zavesené balkóny sa štandardne vyrábajú s rozmermi (š. × d.): 2 500 × 900 mm, ale dostupné sú aj v rozmeroch (š. × d.): 2 500 až 4 500 mm × 1 250 až 1 500 mm. Výška zábradlia je 1 100 mm.

Na staršie panelové alebo murované bytové domy sa zavesené balkóny montujú po obnove alebo na pôvodný obvodový plášť v rovnakej veľkosti alebo vo väčších rozmeroch balkónových konštrukcií ako boli pôvodné balkóny. Pri rovnakých rozmeroch, ako boli pôvodné balkónové konštrukcie, sa nové balkóny montujú výmenou „staré za nové“. Pri nových balkónoch s rozmermi zväčšenými o 300 mm na každej strane sa využíva existujúce kotvenie. Ak je navýšenie rozmeru nových balkónov väčšie ako 300 mm, je potrebné navrhnúť nové kotvenie.

V prípade bytových domov bez balkónových konštrukcií je potrebné v spolupráci so statikom navrhnúť vhodné rozmery balkóna a okná v mieste ich osadenia vymeniť za balkónové dvere. Nosnú konštrukciu tvorí špeciálny závesný systém. Veľkosť, tvar a výplň zábradlia balkónov sa riešia v závislosti od požiadaviek a podmienok statického posudku a požiadaviek zákazníka.

Zavesené balkóny s hliníkovým opláštením

Zavesené balkóny s hliníkovým opláštením sú kombináciou ocele a hliníka. Novovyvinutý kotviaci systém umožňuje kotviť balkónovú konštrukciu priamo na obvodový plášť bez medzery.

Hliníkové lodžie s betónovou podestou

Hliníkové lodžie s betónovou stropnou konštrukciou sa skladajú z jednotlivých modulov. Predsádzajú sa pred obnovenú budovu a sú vhodným riešením aj pre bytové domy bez balkónov, alebo ak nie je vhodné zaťažovať existujúcu stavebnú konštrukciu. Hliníkové lodžie je možné realizovať maximálne na šesťposchodový bytový dom s rozmermi od 2 500 × 1 500 mm až 4 000 × 2 500 mm. Hliníkové lodžie sa skladajú z jednotlivých modulov odspodu v logickom slede až po poslednú lodžiu. Stoja na dvoch základových pätkách, ktoré sú vopred pripravené stavebnou firmou podľa podkladov výrobcu.

Na tieto stavebné pätky s nasadzovacími rúrami sa pripravia štyri hliníkové podpery s kruhovým prierezom s priemerom 110 mm. Tieto podpery prenášajú celé vertikálne zaťaženie a sú samostatným prvkom, nezávislým od bytového domu. Rozloženie horizontálnych síl je zabezpečené pripojením na stenu, ktorá sa skladá z dosky (do nastaviteľnej dĺžky) s prírubou, aby bolo možné vyrovnať rozličné hrúbky tepelnej izolácie.

Podpery sa vedú cez betónovú dosku, pričom spoj dvoch podpier medzi poschodiami je pod doskou, takže spoj nie je viditeľný, čím sa redukuje dojem dodatočného pristavania lodžií. Betónovú podestu tvorí vystužená betónová doska s vopred pripravenými podperami a stĺpikmi z nehrdzavejúcej ocele na zábradlie. Na jednoduché odvedenie dažďovej vody je pochôdzna plocha vyrobená v potrebnom spáde. Pochôdzna plocha je hladká a podesta je odolná proti nepriaznivému počasiu, pričom nevyžaduje žiadne ďalšie povrchové úpravy. Podlahu je však, samozrejme, možné natrieť alebo na ňu položiť dlažbu.

Jednotlivé časti zábradlia sú vyrobené z hliníka odolného proti korózii, na ktoré sa montujú krátke alebo dlhé profily z hliníka. Tieto profily dodávajú lodžiam vzdušný, elegantný vzhľad a zároveň chránia súkromie. Nad poslednou hornou lodžiou je pultová strecha s odkvapom a odtokom na prednej strane. Krytina je zhotovená zo špeciálneho skla s hrúbkou 8 mm. Na strechu možno osadiť aj iný typ krytiny. Na jednu alebo obidve strany lodžie je možné namontovať doplnkové zásteny.

Časová náročnosť

Časová náročnosť stavebných prác pri obnove balkónových konštrukcií je veľmi individuálna. Montáž balkónov je vždy posledným krokom pri obnove bytového domu, pričom trvá rádovo niekoľko dní. Výroba balkónov, osadenie kotvenia a stavebné práce zaberú niekoľko mesiacov.

 

TEXT | Lenka Sagnerová, Alumistr SE
FOTO | Alumistr SE

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 1/2018.