Hybridný koncept z betónu, dreva a skla

Hybridný koncept radovej zástavby z betónu, dreva a skla

Vďaka dobre izolovanému obvodovému plášťu a efektívnym technickým zariadeniam predstavuje táto radová zástavba s ôsmimi bytovými jednotkami zaujímavé riešenie nielen z hľadiska architektúry, ale aj energetickej hospodárnosti.

Klienti už teraz optimalizujú náklady za prenájom a energetické vstupy

Horúca jeseň, zdá sa, naznačuje, že vlastníkov budov či ich prenajímateľov čaká ďalšia výzva. Jednoduchšie to budú mať tí, ktorí už dnes majú svoje nehnuteľnosti postavené energeticky úsporne a zaviedli inteligentné riešenia, ktoré dokážu náklady na spotrebu udržať. O tejto situácii povedal viac v rozhovore pre Správu budov Peter Janko, Head of Property SK zo spoločnosti CTP.

Energetický manažment – Webportál ista24

S novými technológiami diaľkových odpočtov od spoločnosti ista, ktoré dokážu odčítať a zobrazovať denné dáta z meracích prístrojov, môžete spotrebu energií regulovať efektívnejšie a jednoduchšie.

Štúdium

Akreditované štúdium facility manegementu

Stavebná fakulta STU v Bratislave ponúka v zimnom semestri akademického roka 2022/2023 akreditované ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov – Facility management (akreditácia MŠVVaŠ SR č. POA: 0473/2018/51/1).