Aká bola konferencia LEPŠIA SPRÁVA 2019 vo Vyhniach

V októbri 2018 organizovalo naše Združenie prvé veľké podujatie v Jasnej, ktoré ukázalo, že na to, aby sme dosiahli vysoký stupeň odbornosti a organizácie, nepotrebujeme históriu, ale hlavne angažovanosť, rozumný základ a dobrý tím. Možno ste si povedali „bola to prvá akcia, no uvidíme ako sa to bude vyvíjať ďalej…“, a o päť mesiacov sme zorganizovali ďalšiu konferenciu, ktorá opäť prekonala nielen naše, ale veríme, že aj tie vaše očakávania.

Manuál prevádzkovateľa budovy

Každý správca budovy rieši kopu úloh, či už sa týkajú zmeny legislatívy, alebo príprav na možné kontroly či inšpekcie. Vďaka našej publikácii získate na jednom mieste všetko, čo k správe budovy potrebujete, nielen výklad povinností, ale predovšetkým vzory právnych podaní, desiatky vzorov technickej a bezpečnostnej dokumentácie.

Obr. 4 Spotreba tepla na prípravu TV a merná spotreba na ohrev 1 m3 za jednotlivé mesiace roka 2012 dom na Triede SNP 11 v Banskej Bystrici

Ako znížiť náklady na dodávku teplej vody pre konečného spotrebiteľa

Príspevok analyzuje niektoré technické opatrenia v procese prípravy a dodávky teplej vody, ktorých výsledkom by malo byť zníženie mernej spotreby tepla potrebného na prípravu teplej vody a v konečnom dôsledku zníženie a optimalizácia nákladov v ročnom vyúčtovaní pre konečného spotrebiteľa. Posudzuje sa hospodárnosť prípravy buď len jedným spôsobom úpravy dodávky teplej vody, prípadne súbehom viacerých realizovaných úprav a opatrení. Preukázalo sa, že vynaložené finančné náklady sa vlastníkom bytov (konečným spotrebiteľom teplej vody) vrátili v reálnom čase znížením úhrad za odber teplej vody.