Rínok Rača

image 101091 25 v1

Rínok Rača má platné územné rozhodnutie, už búra ruiny bývalých vinárskych závodov. Developer začal čistiť trojhektárové územie budúcej zóny Rínok Rača a búrať ruiny bývalých vinárskych závodov a stavieb postavených po ich zániku. V prvej fáze projektu bude postavených 95 bytov.v

„Veríme, že Rínok Rača, ktorý čoskoro začneme stavať, bude novým centrom mestskej časti a prirodzene zapadne do života všetkých jej obyvateľov,“ hovorí Martin Šimurda, zástupca developera, ktorý patrí do skupiny Bencont Group. Developer čoskoro zažiada o stavebné povolenia na výstavbu infraštruktúry a neskôr na výstavbu bytov, garáží a obchodnej pasáže pri Kadnárovej ulici. Tie by mali byť dokončené do konca roku 2020. Rínok Rača bude mať menej zástavby a výrazne vyšší pomer zelených plôch ako predpokladá územný plán. Žiadna z budov neprevýši maximálne výšky v okolí a kľúčové miestne výhľady ostanú zachované.

ZDROJ: RÍNOK RAČA

Komentáre