/ Biznis /

Pripravovaný areál Rainbow Center

Obr.1 – Vizualizácia 2
Zdroj: STAT-KON

Projekčná kancelária STAT-KON s.r.o. aktuálne dokončuje projekt pre územné rozhodnutie a dokumentáciu pre stavebné povolenie nového areálu pri meste Banská Bystrica. Areál pozostáva z hlavného objektu o celkovej výmere 20 577 m2 na parcele o rozlohe 5,1 hektára.

Celý areál s jeho funkčným využitím rešpektuje platný územný plán mesta Banská Bystrica. Zaujímavosťou navrhovaného objektu je plánovaná zelená strecha s extenzívnou výsadbou nad administratívnou časťou a čiastočne aj nad časťou haly. Ostatná plocha strechy bude slúžiť pre osadenie fotovoltaických panelov na základe požiadaviek klientov. Západná fasáda objektu bude tiež čiastočne zazelenená.

Naša spoločnosť zastrešuje pre investora služby v rozsahu technického a majetko-právneho konzultingu a tvorí generálneho projektanta celého územia. Projekt je spracovaný kompletne pomocou 3D softvérov s vlastnosťami Building Information Modeling vrátane prípravy územia a hrubých terénnych úprav, ktoré sú rovnako spracovávané pomocou 3D softvérov pre optimálne ekonomické riešenie celého územia.

Výhodou pripravovaného areálu je jeho strategická poloha, nakoľko územie je umiestnené v tesnej blízkosti hlavného dopravného ťahu rýchlostnej cesty R1 v atraktívnej lokalite medzi významnými mestami Zvolen a Banská Bystrica, čím sa zvyšuje jeho potenciál a záujem zo strany investorov a developerov.

Obr.1 – Vizualizácia 1
Obr.1 – Vizualizácia 1 | Zdroj: STAT-KON

www.stat-kon.sk

KategórieBiznis