image 80435 25 v2
Galéria(10)

Zelený most pre peších a cyklistov

Partneri sekcie:

Úloha premostenia je výzvou sama osebe. Logicky a esteticky zvládnuté prepojenie dvoch bodov, ktorým bráni terénna prekážka či iná komunikácia, však dnes už nestačí.

foto 1
foto 3
foto 4
foto 5
foto 6
vykresy 1 2 9dolny 1
vykresy 1 2 9dolny 2
vykresy 1 2 9dolny 6

V holandskom meste ´s-Hertogenbosch, ktoré leží južne od Amsterdamu, žije necelých 150 000 obyvateľov. Mesto, ktoré je rodiskom surrealistického maliara z 15. storočia Hieronyma Boscha, slúžilo počas Holandskej revolúcie fortifikačným účelom ako záplavové územie. Dnes sa jeho pôvodná funkcia odráža na unikátnom spojení historického jadra, ktoré je v priamom kontakte s nedotknutým šírym prírodným prostredím – Gement. Tento urbánny potenciál už mesto začalo zhodnocovať. ´s-Hertogenbosch zrealizovalo minulý rok malú, ale povšimnutiahodnú stavbu.

Patinovaná oceľ svojím zjavom abstrahovane odkazuje na bývalý pevnostenový charakter lokality.

Jej charakter zadefinovala podmienka multifunkčnosti. Úspešná holandská kancelária Benthem Crouwel Architects si „odskočila“ od veľkých zákaziek letísk, vlakových staníc či kultúrnych domov a vyprojektovala takpovediac park v úrovni mosta. Dominantnou črtou nového premostenia je práve prvok zelene a parková atmosféra. Neďaleko sútoku dvoch riek tak vzniklo prepojenie centra mesta s novovznikajúcou štvrťou Paleiskwartier.

Holandský High line

Lávka Paleisbrug vedie peších a cyklistov ponad železničnú a cestnú komunikáciu. Je 10 metrov široká a 250 metrov dlhá a chodcom otvára  vynikajúci výhľad na prírodnú scenériu Gementu. Výber zelene a jej vhodné umiestnenie na lávke boli prioritou pre jeho kontinuitu. Na zostavenie schémy prírodnej zložky si architekti zavolali na pomoc Pieta Oudolfa. Holanďan, ktorý je známou postavou krajinnej architektúry a záhradného dizajnu, spolupracoval aj na najznámejšej zazelenanej visutej dráhe High line v New Yorku (James Corner Field Operations a Diller Scofidio + Renfro). Príbuznosť s lávkou teda nie je náhodná.

Paleisbrug má menšiu mierku, nie je v takom rozsahu typovo a úrovňovo vrstevnatý a nie je konverziou, ale novou stavbou. Jeho rastlinstvo je rozdelené do troch zón s príslušným charakterom. Nástupná časť pri historickom centre s rázom savany je rozpoznateľná drevinatou vegetáciou s individuálne stojacimi vzrastlými stromami.

Zazelenaný most prináša do centra mesta nový druh parku – líniovú zeleň s rozlohou až 2 500 m2.

Stredová časť mosta necháva vyznieť výhľad a zvolený je nízky popínavý porast. Posledná tretina lávky vstupujúca do rekreačnej oblasti Paleiskwartieru je inšpirovaná lesom. Rôzne veľké zemníky sú v dĺžke premostenia nepravidelne rozmiestnené v štyroch hlavných pásoch mostovky širokých po 2 metre. Jednoduchú údržbu zabezpečuje závlahový systém s detekciou množstva vody v zemi. Pre prípady prebytku vlahy sú inštalované odvodňovacie žľaby, ktoré sú spolu so všetkými potrebnými vedeniami a kabelážou zakomponované v rámci pochôdznej vrstvy. Sú to práve zemné kontajnery, ktoré definujú trasu pešiaka. Cielene narúšajú priamu najkratšiu cestu a odkazujú na parkový – rekreačný charakter premostenia. Zvýrazniť tieto črty pomáha sedací mobiliár a tiež integrované LED osvetlenie lávky. Vďaka nemu ponúka Paleisbrug aj po zotmení nielen bezpečný prechod, ale aj možnosť strávenia príjemného neskorého oddychu vo visutom parku.

Bezbariérový prístup bol pri návrhu lávky samozrejmosťou.

Udržateľné riešenie

Z hľadiska multifunkčnosti je dôležitou aj energetická stránka, ktorá od začiatku projekt mosta formovala. Paleisbrug sám slúži v letných mesiacoch ako masívny solárny kolektor napojený na zbernú jednotku. V zime sa nazhromaždené teplo využíva vo vyhrievanej pochôdznej vrstve. 10-stupňová teplota topí sneh či ľad na mostovke a schodiskách. Týmto spôsobom sa predišlo aj potrebe používať posypovú soľ, ktorá škodí ako materiálom, tak zeleni. Prebytkové zásoby energie na dôvažok využije aj zástavba v najbližšom okolí.

Neprehliadnite

NEOBJAVENÝ RAJ V EGERI: KEMPOVANIE VO VINICI

Patinovaná identita

Namiesto sebavedomej figúry tvorí identitu premostenia jeho materiálová jednota hrdzavo-oranžovej farby. Na robustnú lávku bolo použitých 1 300 ton oceľovej zliatiny s protikoróznou zložkou. Vďaka procesu predpatinovania je tzv. korténová oceľ pripravená čeliť poveternostným podmienkam. Po dobu 100 rokov koroduje zhruba 0,5 milimetra. Oproti predpísanej hrúbke oceľových platní sa architekti rozhodli pre milimeter hrubšiu oceľ, čím predĺžili stavbe životnosť minimálne na jedno storočie. Konštrukčná osnova mosta pozostáva z mohutných podporných pilierov, ktoré sú v horizontálnom smere prepájané oceľovým zväzkom krabicových väzníkov.

Priečny rez

V ich dutinách je umiestnená potrebná záťažová vrstva betónu. Pre jednotné pôsobenie sú všetky odlišné materiály prekryté oceľovým plášťom. Lávka Paleisbrug pracuje vo svojej dĺžke s rozličným rozpätím jednotlivých úsekov. V mieste preklenutia železničných koľají dosahuje až 60-metrové rozpätie medzi nosnými piliermi. Navyše, podjazd do výšky 6,5 metra ponad trať musel zostať voľný. Na základe stanovených podmienok musela lávka v tomto mieste o pár metrov stúpnuť. Konštrukčne pomáhajú veľké rozpätie preklenúť prídavné priehradové väzníky, ktoré boli z patričných dôvodov umiestnené z vrchnej strany mosta.

Priečny rez

Benthem Crouwel Architects

Rok po skončení štúdia Fakulty architektúry v Delfte si spolužiaci Jan Benthem a Mels Crouwel založili ateliér. Dnes už renomovaná holandská kancelária s vyše 30-ročnou praxou projektuje z Amsterdamu aj z nemeckého Aachenu. Benthem so zameraním na urbanistické projekty a stavby infraštruktúry spolu s Crouwelom, ktorý sa venuje najmä verejným a kultúrnym budovám, majú vo svojom portfóliu mnohé významné projekty. Podieľali sa na zastavovacích plánoch Airportcity v Amsterdame a Urban soul v Bonne. Projektujú architektúru transportu, akou je amsterdamské letisko Schiphol či železničné stanice v Rotterdame, Amsterdame, Utrechte, Haagu a Delfte.

Situácia

Realizovali domy kultúry v podobe Nového Stedelijk múzea v Amsterdame i kultúrneho centra v Koblenz. Benthem Crouwel Architects sa však venujú aj revitalizáciám, stavbám malej mierky, ikonickej aj zdržanlivej architektúre. Podľa vlastných slov vychádza práca ateliéru z holandskej tradície rezervovaného logického prístupu plného sebakritiky, ktorého výsledky sú pripravené na konfrontáciu a otázky.

Zeleň na lávke sa rozrastá rovnako rýchlo, ako rastie štvrť Paleiskwartier, so zástavbou súdnych budov a univerzít aplikovaných vied, do ktorej ústi.

Paleisbrug

Miesto: ‘s-Hertogenbosch
Investor: Mesto ’s-Hertogenbosch
Architekt: Benthem Crouwel Architects
Projektový tím: Mels Crouwel, Job Schroën, Marleen van Driel, Moon Brader, Carel Weber, Volker Krenz, Sergio Bostdorp, Ronno Stegeman
Rozmery: hrubá plocha – 2 500 m2, dĺžka – 250 metrov, šírka – 10 metrov, výška nad železničnou traťou – 6,5 metra
Začiatok ­projektu: 2009
Začiatok výstavby: 2012
Ukončenie výstavby: konštrukčné práce – leto 2014, architektúra – 1. máj 2015
Otvorenie: 9. máj 2015
Krajinný architekt: Piet Oudolf, ­Hummelo

Text: Beáta Paňáková
Foto lávky: Jannes Linders
Dokumentácia: Benthem Crouwel Architects

Článok bol uverejnený v časopise ASB.