trhovisko

Miletičku čaká veľký refreš. MIB vypíše architektonickú súťaž

Partneri sekcie:

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Ružinov vyhlásia architektonickú súťaž, ktorá pomôže trhovisku zlepšiť svoju situáciu a zvýšiť atraktivitu.

Miletičova sa bude revitalizovať “od fasády k fasáde“, oznámil MIB. Súťaži bude predchádzať komplexný participatívny proces. Inštitút cez dotazník osloví obyvateľov, bude viesť rozhovory s odborníkmi a odborníčkami na tému trhovísk a získa dáta aj cez mapovanie územia.

„Každé bratislavské trhovisko je niečím špecifické, či už je to ľuďmi, ktorí tam chodia, históriou miesta alebo programom a lokálnymi produktmi. Preto je kľúčové zapojiť verejnosť do vylepšenia trhoviska na Miletičovej a zároveň dbať na zachovanie atmosféry, ktorá robí toto miesto svojským a jedinečným. Chceme však priniesť aj nové prvky, ktoré spravia trhy atraktívnymi nielen pre súčasných návštevníkov a predajcov ale najmä pre budúce generácie. Participácia nám napovie, čo sú prvky, ktoré treba zachovať a aj zlepšiť“, povedal riaditeľ inštitútu Ján Mazúr.

Trhovisko Miletičova vzniklo v 70.rokoch, predtým tam bola budova známeho bitúnka. História spracovania mäsa na Miletičovej však siaha až do konca 19. storočia. Bitúnok vznikol v roku 1924. Bol tvorený z viacerých hál, jeho architektúra odkazovala na podobné industriálne stavby z tohto obdobia. Dominantným prvkom ostal komín, ktorý dodáva trhovisku svoj špecifický charakter doteraz.

Zadanie do súťaže je podľa MIB kľúčové pre pozitívnu zmenu, no bude aj architektom radiť, ako zachovať genius loci trhoviska.

Dnešné trhoviská sú stále atraktívne tým, aký sortiment ponúkajú, avšak vyžadujú napríklad lepšie prepojenie s mestskou dopravnou infraštruktúrou či zabezpečenie skladových priestorov pre predajcov.

Dotazník pre občanov je okrem slovenčiny dostupný aj v anglickom či vietnamskom jazyku. Online dotazník bude možné vyplniť do 20.7.2021. V piatok 2. júla MIB plánuje „Deň na Miletičke“, počas ktorého bude zbierať podnety priamo na mieste.

red