zamok halic hotel s wellness centrom
Galéria(6)

Zámok Halič – hotel s wellness centrom

Zámok Halič, situovaný priamo nad rovnomennou obcou, je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky.Svojou polohou na návrší tvorí spolu so zámockým parkom prirodzenú dominantu obce a blízkeho okolia. Po rokoch chátrania sa našiel seriózny investor, ktorý získal pamiatku do osobného vlastníctva s reálnym cieľom celkovej obnovy podľa požiadaviek pamiatkového úradu.

01 sklenena dvorana big image
04  rezy a   ps big image
03 1np real big image
02 3d baz+en a 07 big image
dlha cesta od ustavu k hotelu 5469 big image
Historický komplex pozostáva z budovy zámku na vrchole kopca, obvodového valového oplotenia, priekopy na vnútornej strane valu, obvodovej terasy a vstupu s dvojicou bastiónov. Prístupová cesta sa začína pri bráne v blízkosti farského kostola v obci a cez park serpentínami stúpa po južnom svahu návršia smerom k zámku.
Pôdorysný rozsah objektu je zachovaný v pôvodnej podobe. Tvar nepravidelného šesťuholníka je rozdelený do štvorkrídlovej dispozície s nárožnými vežami a ústredným nádvorím. Dlhoročné užívanie priestorov zámku ako ústavu pre mentálne postihnuté deti aspoň v základnej miere zaistilo jeho prevádzkovanie a minimálnu údržbu. Znamenalo však aj necitlivé zásahy do pamiatkovej hodnoty objektu.

hotel,zámok,vzduchotechnika,hotely

„Slúži ku cti investora, že na zreálnenie svojich zámerov na rekonštrukciu a obnovu zámku využil formu vyzvanej súťaže, v ktorej oslovil viacero architektonických ateliérov na Slovensku, a dokonca aj v zahraničí,“ uviedol Ing. arch. Jaroslav Janek. Prioritou architektonického návrhu bolo naplnenie požiadaviek investora na vytvorenie zámockého štvorhviezdičkového hotela pri plnom rešpektovaní zásad pamiatkovej ochrany a pripomienok pamiatkového úradu. O zásadnej stavebnej úprave dodal: „Investorovi sme predložili návrh, v ktorom sa wellness centrum, ktoré ku kategórii takého hotela v súčasnosti neodmysliteľne patrí, situuje do novobudovaného suterénu pod plochou samotného nádvoria zámku, čím sa zachovala kompaktnosť historickej hmoty ako základnej pamiatkovej hodnoty.“ Toto riešenie definitívne nahradilo pôvodnú požiadavku riešiť wellness centrum ako veľmi diskutabilnú prístavbu k zámku. „To považujeme za najväčší prínos ku konceptu rekonštrukcie pamiatky,“ zdôraznil architekt v mene celého tvorivého týmu.

Názov stavby: Zámok Halič
Miesto: Halič
Okres: Lučenec
Charakter stavby: obnova a prestavba
Investor:  IMET, a. s., Košice
Autor: Ing. arch. Branislav Hovorka, Ing. arch. Jaroslav Janek, Ing. arch. Martin Paulíny, Ing. arch. Miloš Pivko, Ing. arch. Igor Teplan
Generálny projektant: Ing. arch. Jaroslav Janek, TRIJA – projekčný ateliér, Banská Bystrica
Zastavaná plocha: 3 046 m2
Úžitková plocha:  7 552 m2
Kapacita hotela: 14 apartmánov (z toho 1 tzv. prezidentský), 29 dvojlôžkových izieb

Druhým dôležitým momentom, ktorý výrazne ovplyvnil návrh rekonštrukcie, bola myšlienka zastrešenia nádvoria transparentnou strešnou konštrukciou. Jej realizáciou sa zásadne rozšíria možnosti využitia zámku. Celý priestor nádvoria, ako aj samotného zámku získa na originalite a pribudne ďalší atraktívny ústredný priestor s variabilným využitím. Zastrešenie sa bude realizovať súčasnými výrazovými prostriedkami, a to použitím skla, hliníka a ocele v minimálnych dimenziách zabezpečujúcich statiku konštrukcie. Dvorana sa bude sčasti využívať ako kaviareň, ale najmä ako reprezentatívny priestor na plesy, odborné konferencie a kultúrne podujatia počas celého roka.

V ľavom krídle na prízemí sa nachádza kaplnka so sakristiou. Funkcia týchto priestorov sa obnovou a prestavbou nemení. V budúcnosti bude súčasne slúžiť ako výstavný priestor artefaktov zámku. V pravom krídle hneď pri hlavnom vstupe je situovaný salónik a zámocká knižnica. V strednej časti pravého krídla, v atraktívnych klenbových priestoroch, je navrhnutá zámocká reštaurácia.


Pôdorys 1. NP


V reze je viditeľný veľkorysý priestor zastrešenej dvorany.

Ťažisko ubytovacej časti hotela tvorí druhé nadzemné podlažie a podkrovie. Pri riešení hygieny izieb a apartmánov je použitý princíp vkladania nových materiá­lovo odlíšených jadier, ktorých výška je asi 2,4 metra tak, aby sa nenarušil celistvý dojem klenieb, respektíve trámových stropov v miestnostiach, s jasným odsadením od jestvujúcich murív a stropov.

Na prvom podzemnom podlaží je zázemie kuchyne a hotela, ďalej sú tam situované vináreň, biliard, vínny archív, salónik a priestory na tanec.

Po získaní stavebného povolenia investor v roku 2009 pristúpil k samotnej realizácii celkovo náročnej obnovy a prestavby zámku v zmysle spracovaného projektu. Dnes je obnova a prestavba v štádiu hrubej stavby, ukončujú sa práce na realizácii strešného plášťa a zastrešenia dvorany.

wellness,hotel,hotely,zámok,bazén

Mária Nováková
Foto a vizualizácie: Trija

Článok bol uverejnený v časopise ASB.