Zľava: Veronika Michalíková, Marianna Maczová, Anna Cséfalvay, Danica Pišteková
Galéria(11)

WOVEN: Tvoríme hravé, otvorené a adaptabilné systémy pre aktívnu interakciu s komunitou a prostredím

Partneri sekcie:

Výsledkom ich tvorby nie sú hotové statické objekty, ale hravé, otvorené, flexibilné či adaptabilné systémy, rámy a mriežky.

Kolektív WOVEN (Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Veronika Michalíková a Danica Pišteková) bol založený štyrmi študentkami Katedry architektúry na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Zo spolužiačok sa stali kamarátky. A keď jedna z nich povedala, že keď už spolu študujú, mohli by spolu aj niečo urobiť, sadli si do podniku Verne a tam pri stole vymysleli meno aj navrhli logo, ktoré si potom vytlačili na tričká. Tu sa príbeh iba začína.

Nová terasa, Goethe Institut Bratislava. Autori: Veronika Michalíková, Marianna Maczová, Anna Cséfalvay, Danica Pišteková. Foto: Katarína Janíčková
Nová terasa, Goethe Institut Bratislava. Autori: Veronika Michalíková, Marianna Maczová, Anna Cséfalvay, Danica Pišteková. | Zdroj: Katarína Janíčková

Rovnomenné občianske združenie sa od roku 2014 zaoberá hlavne projektmi malého rozsahu, ako sú intervencie do verejného priestoru, urbánne nábytky, výstavné systémy a tiež vzdelávacie podujatia (10 rokov organizujú letnú školu [1:1] WORKSHOP).

Ako samy hovoria: „Vďaka tejto mierke dokážeme byť súčasťou všetkých fáz projektu s lepším pochopením materiálu a stavebného procesu. To nám umožňuje hapticky tvarovať prostredie a aktívnejšie pristupovať k architektúre, komunitám, krajine a vrstvám, ktoré vznikli pred nami.“

Výber z tvorby

  • Lesná sauna, Spišský Hrhov
  • Nová terasa, Goethe Institut Bratislava
  • Pobytové schody, Železná studnička v Bratislave
  • Archipelago, pavilón
  • Pod tým nad tým, Hájovňa-Červená studňa, Banská Štiavnica
  • [1:1] WORKSHOP
  • The Doors, Pohoda festival Trenčí

Výsledkom nie sú hotové statické objekty, ale hravé, otvorené, flexibilné či adaptabilné systémy, rámy a mriežky. Z nedostatkov či dokonca z núdzových riešení vytvárajú metódu. Takto vznikajú objekty, ktoré sú otvorené interpretáciám a interakciám, čím sa stávajú živými miestami a menia sa v závislosti od kontextu a používania. Iste je vám veľmi dobre známy „neidentifikovateľný“ drevený objekt UWO, výsledok [1:1] Workshopu.

Lesná sauna, Spišský Hrhov. Autori: Veronika Michalíková, Marianna Maczová, Anna Cséfalvay, Danica Pišteková. Spolupráca: Čierne diery, obec Spišský Hrhov, Hrhovské služby. Foto: Lukáš Procházka
Lesná sauna, Spišský Hrhov. Autori: Veronika Michalíková, Marianna Maczová, Anna Cséfalvay, Danica Pišteková. Spolupráca: Čierne diery, obec Spišský Hrhov, Hrhovské služby. | Zdroj: Lukáš Procházkamlad

Unikátny je svojou nosnou konštrukciou, ktorá je mechanicky ohýbaná a držaná v tvare skrutkami a drevenými hmoždinkami, bez použitia lepidla! Objekt môže slúžiť ako pódium alebo multifunkčná oddychová zóna. „Nikdy to dopredu nevieme a snažíme sa nemať ani žiadnu konkrétnu predstavu, ktorá by nás obmedzovala. Robíme objekty do verejného priestoru, ale nie je to mobiliár, ktorý by bol ihneď rozpoznateľný.

Nepovieme si, že urobíme lavičku, ale výsledkom môže byť aj čosi, na čom sa dá pohodlne sedieť,“ hovoria. Známe je aj dielo Lesná sauna v Spišskom Hrhove za ktoré získali ocenenie CE ZA AR v kategórii Cena verejnosti. Spomínané dielo UWO im vynieslo nomináciu v kategórii Fenomény.

Zľava: Veronika Michalíková, Marianna Maczová, Anna Cséfalvay, Danica Pišteková
Zľava: Veronika Michalíková, Marianna Maczová, Anna Cséfalvay, Danica Pišteková
Pod tým nad tým, Hájovňa- Červená studňa. Autori: Veronika Michalíková, Marianna Maczová, Anna Cséfalvay, Danica Pišteková.
Autori: Veronika Michalíková, Marianna Maczová, Anna Cséfalvay, Danica Pišteková.
Lesná sauna, Spišský Hrhov. Autori: Veronika Michalíková, Marianna Maczová, Anna Cséfalvay, Danica Pišteková. Spolupráca: Čierne diery, obec Spišský Hrhov, Hrhovské služby. Foto: Lukáš Procházka
Pod tým nad tým, Hájovňa- -Červená studňa. Autori: Veronika Michalíková, Marianna Maczová, Anna Cséfalvay, Danica Pišteková. Foto: Ján Viazanička G 9303
Nová terasa, Goethe Institut Bratislava. Autori: Veronika Michalíková, Marianna Maczová, Anna Cséfalvay, Danica Pišteková. Foto: Katarína Janíčková
[1:1] WORKSHOP

WOVEN

Rok založenia: 2014
Zakladajúce členky: Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Veronika Michalíková a Danica Pišteková
Prelomové dielo: Lesná sauna v Spišskom Hrhove a UWO v Piešťanoch
Architekti, ktorí inšpirujú: SPOLKA, benkobenkova, n/a architekti
Architekti, ktorí ovplyvňujú: Takk architects, Assemble Studio, AuWorkshop, Paradigma Ariadné, Ensamble Studio

Článok bol publikovaný v časopise ASB špeciál, Mladí slovenskí architekti