Zľava: Danica Pišteková, Anna Cséfalvay, Veronika Michalíková, Marianna Maczová Zdroj: Miro Pochyba