Lesná sauna, Spišský Hrhov. Autori: Veronika Michalíková, Marianna Maczová, Anna Cséfalvay, Danica Pišteková. Spolupráca: Čierne diery, obec Spišský Hrhov, Hrhovské služby. Zdroj: Lukáš Procházka