Nová terasa, Goethe Institut Bratislava. Autori: Veronika Michalíková, Marianna Maczová, Anna Cséfalvay, Danica Pišteková. Zdroj: Katarína Janíčková