Vylúčenie stavebných firiem z verejných súťaží je podľa Vážneho sporné

Bratislava - Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny chce s predstaviteľmi Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) rokovať o vylúčení 6 stavebných firiem z verejných súťaží. Dôvodom mala byť účasť týchto firiem na cenovom karteli, čo však podľa ministra nie je porušením odborných povinností, a teda dôvodom na vylúčenie. Vážny týmto vyjadrením nepriamo spochybnil rozhodnutie ÚVO.

Podľa ministra účasť na karteli nie je dôvodom na vylúčenie z verejných súťaží ani podľa smerníc EÚ, ani podľa nášho zákona o verejnom obstarávaní. ÚVO má však v tejto veci iný právny názor, o čom by chcel minister za účasti Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS)  a Slovenskej správy ciest (SSC) s úradom do konca januára diskutovať. Rozhodnutie ÚVO totiž podľa neho nielen deformuje stavebný trh, ale vzhľadom na množiace sa súdne procesy môže mať dopad aj na štátny rozpočet.

„Keď zastavíme vstup všetkých tých potrestaných, vytvoríme možnosť na nejaké nové kartely, lebo tu zostane len zopár hráčov, ktorí sa takisto prirodzene budú snažiť zlučovať do nejakých kartelov,“ spresnil minister Vážny.

O účasti firiem na cenovom karteli vo verejnej súťaži na stavbu diaľničného úseku D1 Mengusovce-Jánovce rozhodol Protimonopolný úrad (PMÚ) SR. Stavebným spoločnostiam následne udelil pokuty vo výške 1,4 miliardy Sk. Podľa druhostupňového rozhodnutia Rady PMÚ ide o podniky Skanska, Doprastav, Inžinierske stavby, Strabag, Betamont a Mota Engil z Portugalska. ÚVO na toto rozhodnutie reagoval vylúčením firiem z účasti na verejných zákazkách na obdobie 5 rokov, čo považuje Vážny už za druhý trest v tej istej veci. Firmy už súdne napadli rozhodnutie PMÚ, niektoré podľa informácií ministra súdne reagovali aj na rozhodnutie ÚVO o vylúčení z verejných súťaží.

Budúcim problémom tohto druhu bude možné podľa Vážneho predísť po dokončení vnútrorezortnej expertízy. „Tá zadefinuje, že toto je maximálna cena diela,“ uviedol minister. Maximálnu cenu nebude možné prekročiť.

Zdroj: TASR