image 67578 25 v1
Galéria(22)

Viacgeneračné bývanie v pasívnom štandarde

Partneri sekcie:

Nestáva sa príliš často, že si mladé páry zariaďujú nové bývanie a myslia pritom i na rodičov. Presne takýto netradičný prístup si však zvolili mladí manželia v obci Ropice, ktorú nájdete medzi mestami Český Těšín a Třinec. Prvotným cieľom bolo splnenie sna o pohodovom bývaní. Ponuku na spoločné bývanie, ktorá nasledovala, od nich prijali oba rodičovské páry v dôchodkovom a preddôchodkovom veku. Tak vzniklo neobvyklé viacgeneračné bývanie rodinnej komunity v modernom šate.

1
1  1
1  2
1  3
1  4
1  5
1  6
1  7

Bývanie v kontakte s prírodou má tri bytové jednotky, z ktorých každá má samostatný vstup, vlastnú terasu, výhľad na prírodu a krajinu, dostatočné oslnenie a hlavne súkromie. Spoločne používajú iba technológie a zázemie potrebné na prevádzku bytov. Každá bytová jednotka je bezbariérovo prístupná a dimenzovaná podľa priestorových a funkčných potrieb svojich obyvateľov. Bytová jednotka pre mladý pár má dispozíciu 4 + kk, tie pre rodičov 2 + kk a 3 + kk.Koncept rodinného bývania je umiestnený na pozemku s celkovou výmerou 3 200 m2, ktorý umožňoval správnu orientáciu na svetové strany. S ohľadom na zaistenie bezbariérovosti a dostatočného oslnenia sa zvolila alternatíva zložená z jedného väčšieho objektu s dvomi bytovými jednotkami a jedného menšieho objektu s jednou bytovou jednotkou. Každá bytová jednotka má samostatnú slnečnú terasu, ktorá je chránená pred pohľadmi z ostatných bytových jednotiek. Vzniknutý centrálny priestor je spoločný pre všetkých.

Hmota domu s dvomi bytovými jednotkami bola rozčlenená do dvoch kubických tvarov, ktoré sa vzájomne prelínajú a prestupujú. Druhý objekt s jednou bytovou jednotkou je len prízemný a zhotovil sa s použitím identického riešenia prelínania sa dvoch hmôt. Toto prelínanie sa však nerealizuje na úrovni podlaží, ale v rámci častí hmoty vystupujúcich z pôdorysu objektu. Vystupujúce menšie úseky mierne prevyšujú základnú hmotu.

Objekty pri pohľade z komunikácie pôsobia ako nevýrazné stavby, ale bohaté zasklenie obytných miestností z juhu a západu umožňuje osvetliť interiér a opticky prepojiť obytný priestor s vonkajším priestranstvom, ktoré pozvoľna prechádza najprv do terasy, následne do upravenej záhrady a končí sa zalesneným horizontom pahorkatiny Beskýd. Vnútorný voľne plynúci priestor je vymedzený vždy len podlahou a stropom. Všetky dvere a okná siahajú od podlahy po strop, takže nechávajú vnútorný priestor voľne plynúť medzi jednotlivými miestnosťami aj do exteriéru. Na obe stavby bol použitý murovací konštrukčný systém z vápenno-pieskových blokov hrubých 240 mm so železobetónovým stropom z predpätých stropných panelov s hrúbkou 250 mm. Konštrukcia podlaží väčšieho objektu je z drevených prvkov montovaných priamo na stavbe. Strecha tejto drevostavby je z klasických krokiev, uložených väznicovým spôsobom. Obe strechy sú ploché so spádom 2 %, majú hydroizolačnú vrstvu z EPDM fólie zaťaženú vegetačným extenzívnym súvrstvím a netriedeným štrkom.

Z hľadiska energie potrebnej na vykurovanie sú tieto objekty klasifikované v pasívnom štandarde, čo si vyžadovalo dôkladné zateplenie. V podlahe je 320 mm EPS, fasáda je zateplená 250 mm GreyWall EPS, zateplenie stien drevostavby tvorí 140 mm vaty medzi trámami a 200 mm GreyWall EPS. Strechy sa zateplili 400 mm EPS na železobetónovom strope, drevený krov zasa 160 mm vaty medzi krokvami a 300 mm EPS. Okná sú vyrobené z profilu Rehau Geneo v striebornej farbe a zasklené izolačným dvojsklom s heat-mirror fóliou.

Technológie sú navrhnuté tak, aby ich mohli využívať všetky bytové jednotky spoločne. Spoločne sa využíva aj zdroj tepla v podobe automatického peletového kotla, ktorý umožňuje vykurovanie a ohrev teplej vody pre všetkých. Všetci majú spoločné aj podlahové vykurovanie doplnené o rebríkové telesá v kúpeľniach a na WC. Dostatočnú výmenu vzduchu vo všetkých bytoch riadene zabezpečujú vzduchotechnické jednotky s rekuperáciou. O chod všetkých technológií v objektoch sa stará inteligentná elektroinštalácia, ktorá riadi zdroj tepla, distribúciu tepla medzi stavbami, vykurovanie, ovláda nútenú výmenu vzduchu s rekuperáciou, všetky vonkajšie žalúzie, elektronický zabezpečovací systém objektu (EZS) aj požiarne detektory. Realizáciu tohto neobvyklého konceptu rodinného bývania v modernom šate umožnil fakt, že stavebník bol i architektom.

Hlavný zhotovovateľ: Stavorenol, s. r. o., Třinec
Autor návrhu: Jan Beneš
Termín výstavby: 09/2010 – 04/2012
Obstavaný priestor: 870 + 450 m3
Zastavaná plocha: 148 + 110 m2
Náklady na mernú jednotku: 5 100 Kč/m3 obstavaného priestoru

Text: Alena Urbancová
Foto: Stavorenol