V Rovinke vybudujú Nové centrum
Galéria(5)

V Rovinke vybudujú Nové centrum

Partneri sekcie:

Neďaleko hlavnej komunikácie medzi obcami Rovinka a Dunajská Lužná je situovaný projekt urbanistického a polyfunkčného celku Rovinka – Nové centrum. V súčasnosti je tu voľná plocha, z ľavej aj pravej strany tvorená zástavbou rodinných domov. Nové centrum je hmotovo aj funkčne rozdelené do niekoľkých blokov, ktoré tvoria rodinné domy rôznych dispozícií, ale aj polyfunkčné objekty.

Polyfunkčné objekty

„Celkový koncept diela si od začiatku vyžadoval neprestajnú komunikáciu s investorom, ktorý kládol dôraz na efektívnosť a mal jasnú predstavu o funkčno-prevádzkovom riešení – samozrejme, pri takomto type zástavby to bolo potrebné a neodmysliteľné,“ hovorí spoluautor projektu Ing. arch. Peter Hriň. „Z hľadiska výtvarného a architektonického sme mali voľnú ruku, čo výrazne pomohlo celému konceptu, a tak sme dokázali ustrážiť celkový urbanisticko-priestorový a výtvarný charakter riešeného územia.“

Najbližšie k hlavnej komunikácii budú Nové centrum vytvárať dva trojpodlažné polyfunkčné objekty do tvaru L s najvyšším štvrtým ustúpeným podlažím. Na prízemí sú navrhované priestory pre služby – reštauráciu, kaderníctvo, fitnescentrum, banku, malé prevádzky ako trafika, cukráreň, kaderníctvo a pod. Priestory pre služby sú prístupné z obidvoch strán a mali by slúžiť predovšetkým pre obyvateľov Nového centra, ale mohli by doplniť aj chýbajúce služby obce Rovinka. Na prízemí polyfunkčných domov sú umiestnené aj garáže pre obyvateľov bytových domov a v objekte C aj bytové jednotky s vlastnou záhradkou. Zóna polyfunkčných domov je uzavretá objektom B, ktorý je takisto funkčne členený ako objekt C – na prízemí sú byty so záhradkou a do ulice orientované priestory pre služby.Rovinka – Nové centrum, celková situácia

Polyfunkčné objekty budú ukončené rovnou strechou alebo terasami s atikou a zábradlím. Mierny rozdiel terénu medzi hlavnou cestou a vnútroblokom sa prenesie aj do výškového členenia. Fasáda vyjadruje účel, hlavnými výrazovými prvkami sú rohové okná, zasklené steny, balkóny a lodžie. Zemité farby v kombinácii s bielou zútulňujú celú lokalitu a v kombinácii so živou zeleňou dotvárajú pocit domova a čistoty.

Radové domy a dvojdomy

Centrálna a zadná časť riešeného územia je určená na zástavbu rodinných radových domov a v zadnej časti dvojdomov.

Stavba radového rodinného domu je situovaná v novovznikajúcej zástavbe po stranách pozemku obytného súboru Rovinka – Nové centrum a skladá sa z desiatich domov tvoriacich celok rodinných radových domov.
Objekt je dvojpodlažný, nepodpivničený. Dom je zastrešený rovnou strechou. V radovej zástavbe sú použité štyri typy domov, resp. päť typových bytových jednotiek, ktoré sa opakujú a ako celok sa zrkadlovo odrazia podľa osi pozemku na opačnú stranu. Domy sa líšia dispozičným riešením, spôsobom parkovania a členením fasády.

Navrhovaný objekt svojím kompozičným riešením kladie dôraz na výraz uličnej aj záhradnej fasády a taktiež na priestorové členenie interiéru domu. Fasády objektu reflektujú vnútorné dispozičné riešenie. Predná fasáda od ulice bude uzavretá, s oknami, bránou do garáže (pri type B) a s terasami. Dvorová fasáda je zasklená a otvorená do záhrady.

Špecifickým domom je stredový typ domu v radovej zástavbe bez garáže s odstavnou plochou pre motorové vozidlo. Je najfrekventovanejšou dispozíciou v radovej zástavbe. Dispozične sa vertikálne delí na dve samostatné bytové jednotky. Na 1. NP radového rodinného domu sa nachádza zádverie, technická miestnosť, kuchyňa, jedáleň, obývacia hala s východom na terasu, kúpeľňa a dve izby. Obdobne je riešené aj 2. NP, ktoré je prístupné exteriérovým schodiskom z krátkej pavlače.

Zadná časť je určená pre 15 samostatných dvojdomov, z ktorých každý má dve samostatné 4-izbové bytové jednotky s garážou a bez garáže s voľným prístupom na pozemok a s terasou.

Objekty radových rodinných domov svojím architektonickým riešením dotvoria charakter okolitej zástavby ostatných rodinných domov a bytových domov a spolu vytvoria jeden kultivovaný urbanistický celok.

Rovinka – Nové centrum

Investor: SOKK development, s. r. o.
Miesto: Rovinka, okres Senec
Autori: OUTLINE, s. r. o.
Ing. arch. Peter Hriň
Ing. arch. Ján Kubáni
Generálny dodávateľ: vo výberovom konaní
Začatie stavby: máj 2008
Ukončenie stavby: leto 2009
Celkové náklady: asi 350 mil. Sk
Celková plocha územia: 32 563 m2
Počet bytov v bytových domoch: 122
Počet bytov v radových domoch: 70
Počet bytov v samostatných dvojdomoch: 30

(pet)
Vizualizácie: OUTLINE, s. r. o.