V čínskom Šenzene vyrastie futuristický solitér pre 21. storočie

v cinskom senzene vyrastie futuristicky soliter pre 21. storocie

Futuristické tvary, interaktívna fasáda, dynamická štruktúra architektonických prvkov, multifunkčný vnútorný priestor, energetická samostatnosť – to všetko bude vytvárať charakteristické črty nového objektu z ateliéru Coop Himmelb(l)au. Nová mestská štvrť Futian v čínskom meste Šenzen získa budúci rok ďalšiu architektonickú dominantu, v ktorej bude sídliť Múzeum súčasného umenia a Inštitút plánovania mesta.

Multifunkčná fasáda
Principál svetoznámeho rakúskeho ateliéru Wolf D. Prix opäť ponúka svoju originálnu víziu architektúry, ktorá využíva najaktuálnejšie trendy súčasných stavebných technológií. Projekt synergicky využíva spojenie dvoch inštitúcií a ich osobité prvky syntetizuje do jednotiaceho tela impozantnej multifunkčnej fasády. Jej sklenená transparentnosť spolu so sofistikovaným konceptom vnútorného osvetlenia „otvára“ vnútro objektu smerom navonok. Aj diváka stojaceho vonku doslova vťahuje do svojho vnútra, v ktorom bude pulzovať život dvoch kultúrnych stánkov. Odhaľuje vertikálnu komunikáciu, ktorá sa delí na oblohu (strechu), verejný priestor a podnož.

Nebude chýbať množstvo súkromných i verejných prevádzok vrátane služieb v oblasti kultúry, multifunkčná hala, niekoľko hľadísk rôznych veľkostí, knižnica, kaviareň, ako aj obchody s knihami a umeleckými predmetmi.

„Samozrejme, atraktívny pohľad ponúkneme aj tým, čo sú dnu,” hovorí Wolf D. Prix. „Flexibilný výstavný priestor s výškou 6 až 17 metrov sme maximálne otvorili, aby sa návštevník ľahko orientoval vo vnútri a zároveň mal prepojenie s okolitým svetom. Prirodzene, odstránili sme stĺpy, ktoré by bránili výhľadu a takisto priehľadom vo vnútri expozícií, a snažili sa vytvoriť komplexný vnem.“

Urbanistická jednota
Zdôrazňované prepojenie objektu s okolím má však aj širšie významy ako „len“ jeho bezprostredné pôsobenie a vnútornú komunikáciu. Hoci sa na prvý pohľad zdá, že Coop Himmelb(l)au prináša do urbanistického pôdorysu príliš silné solitéry, ich diela vždy zdôrazňujú kontext miesta. Dokonca do takej miery, že v prípade Šenzenu ich projekt sa ako puzzle dopĺňa so susednou budovou určenou na voľnočasové aktivity pre mladých a neďalekou operou a knižnicou. Ich vzájomné prepojenie so širokým mostom vytvára akúsi bránu do 21. storočia a štvrť Futian, kde sa tieto stavby s kultúrnym zameraním nachádzajú, je architektonickou avantgardou v dynamicky sa rozvíjajúcom čínskom meste Šenzen.

Aj v tomto urbanistickom kontexte objekt aktívne funguje cez svoju fasádu, ktorá pôsobí ako monolitická kovová pokožka stavby obaľujúca obsah, ale zároveň ­reaguje na podnety zvonka. Múzeum chce výrazne vstúpiť do mestského prostredia, ale zároveň nechce byť votrelcom uzurpujúcim si výsadné postavenie. Harmonicky sa zapája do organizmu miesta bez toho, aby stratilo svoju tvár.

Energetická samostatnosť
Silný architektonický a urbanistický koncept je podporený aj technickou prevádzkou budovy, ktorá je z 90 % energeticky nezávislá od vonkajších zdrojov. Technológie budú využívať solárnu a geotermálnu energiu, navyše, všetky sú vysoko energeticky efektívne, a keďže nebudú vypúšťať žiadne odpady, nebudú pre svoje okolie ekologickou záťažou. Invenčné by malo byť najmä spojenie vykurovacieho a chladiaceho systému, ako aj generovanie elektrickej energie, ktoré bude zabezpečené z vlastných zdrojov.

Museum of Contemporary Art & Planning Exhibition
Miesto: Šenzen, Čína
Autor: Coop Himmelb(l)au
Vedúci projektant: Wolf D. Prix
Miestny architekt: HSArchitects, Šenzen, Čína
Investor: Mestský kultúrny úrad a Mestký plánovací úrad mesta Šenzen
Súťaž: 2007 – 1. miesto
Začiatok projektu: 2008
Začiatok výstavby: 2011
Dokončenie výstavby: 2013
Plocha pozemku: 21 688 m2
Podlažná plocha: 80 000 m2
Výška budovy: 40 m
Počet poschodí: 7
Najväčšia dĺžka budovy: 155 m
Najväčšia šírka budovy: 145 m
Celkové náklady: 90 mil. €

(pet)
Foto: Coop Himmelb(l)au

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

Komentáre