Čerešne Inn

V Dúbravke začnú budúci rok stavať Hotel Čerešne aj polyfunkčný komplex

Navrhovaná činnosť predstavuje tretiu a štvrtú fázu budovania polyfunkčného komplexu v lokalite Polianky.

V bratislavskej Dúbravke má pribudnúť polyfunkčný komplex a hotel v celkovej hodnote zhruba 37 mil. eur. Vyplýva to zo zámeru predloženého za účelom posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA.

„Zámerom je na dotknutom pozemku situovanom v mestskej časti Bratislava – Dúbravka, v lokalite Polianky, vybudovať Hotel Čerešne, polyfunkčný komplex a parkovisko,“ uvádza sa v zámere. Navrhovaná činnosť predstavuje tretiu a štvrtú fázu budovania polyfunkčného komplexu v lokalite Polianky.

Čerešne Plaza
Čerešne Plaza | Zdroj: ITB Development

Začnú budúci rok

Objekt hotela je navrhovaný ako deväťpodlažná budova s dvoma podzemnými a siedmimi nadzemnými podlažiami. „Podzemné podlažia pozostávajú z garáže a technických miestností, nadzemné podlažia tvorí externé parkovisko, raňajkáreň, recepcia a hotelové jednotky,“ uvádza sa v zámere.

Pre objekt hotela je navrhovaných 98 parkovacích miest, z toho 63 v podzemnej garáži. Predpokladaný termín začiatku výstavby hotela je jún 2022 a ukončenia jún 2024. Predpokladané náklady predstavujú 10 miliónov eur.

Dva obytné súbory

Polyfunkčný komplex tvoria dva obytné súbory s podzemnými garážami rozdelené do troch blokov. Prvý obytný súbor je navrhovaný s deviatimi nadzemnými a dvoma podzemnými podlažiami. Druhý obytný súbor sa skladá s podzemnej garáže a dvoch bytových domov s 10 a 16 nadzemnými podlažiami.

Predpokladaný termín začatia výstavby komplexu je jún 2022 a termín ukončenia jún 2026, náklady na stavbu sú odhadované vo výške 27 miliónov eur. Náklady na stavbu parkoviska sú odhadované vo výške 230-tisíc eur. Predpokladaný termín začiatku výstavby parkoviska je marec 2022 a ukončenia jún 2022.

Čerešne Plaza
Čerešne Plaza | Zdroj: ITB Development
SITA