Bytový dom s duchom záhrad

Aj pri projekte bytových domov Záhradné vily, ktorý je situovaný v parkovom prostredí neďaleko masívu Devínska Kobyla, sa potvrdilo známe a overené – na dosiahnutie pôsobivého výrazu netreba veľa.

Netreba však podceniť ani ten najmenší detail a harmonicky zapojiť do výsledku všetky dostupné architektonické prostriedky. Tri samostatne stojace bytové vilové domy lichobežníkového tvaru vychádzajú zo záhradného prostredia.

Mierne zošikmené hmoty vilových domov sú pavilónovo rozmiestnené v miernom svahu klesajúcom k Záhorskej nížine, kolmo na obslužnú komunikáciu, a otvárajú priehľady do okolitej krajiny lesov a záhrad. Súhra prírody a jednoduchej architektúry prináša príjemné bývanie.

Verejné priestory

Svahovitý pozemok umožnil umiestnenie vzájomne prepojenej pozemnej garáže. Na jej streche medzi šachovnicovo umiestnenými budovami sa nachádzajú tri verejné priestory s vegetačnými strechami. Architekti tu našli miesto na detské ihrisko pre menšie deti, spoločný nástupný priestor a menšie multifunkčné ihrisko s betónovými lavičkami pre väčšie deti, mládež a dospelých.

Vo verejných priestoroch použili množstvo rozličných druhov zelene – od nižšej až po zachránené pôvodné stromy. Snažili sa nadviazať na ducha miesta bývalých záhrad, z ktorého vychádza aj názov projektu Záhradné vily.

Koncept šachovnice

Koncept šachovnice nie je samoúčelný. Architektom umožnil väčšie vyloženia obnažených betónových balkónov bez negatívneho ovplyvnenia svetelnej techniky bytov na nižších podlažiach. Balkóny s najväčším vyložením sú od 2 do 2,5 m.

Na šachovnicovej fasáde typických podlaží sú komponované štyri šírky okien – 1,45 m, 1,75 m, 1,85 m a 2,4 m. Svetlé interiéry sa podarilo dosiahnuť znížením parapetov všetkých okien na minimum a použitím francúzskych okien s nulovým parapetom. Po dodržaní predpísaných vertikálnych a horizontálnych požiarnych pásov bolo možné okná na šachovnicovej fasáde opticky zvýšiť priznanou nadokennou skrinkou na žalúzie vo farbe rámu okien.

Z francúzskych okien sú prístupné priznané betónové balkóny, ktoré sú vytvorené pomocou skladačky. Spodná doska je odlievaná na stavbe a betónové prefabrikované bloky sú k nej primontované. Čelá balkónov ponechali tvorcovia sklenené, aby zachovali prirodzený atraktívny výhľad z francúzskych okien do átrií medzi budovami a tiež okolitej krajiny s peknými výhľadmi.

Záhradné vily
Záhradné vily | Zdroj: Ľubo Stacho

ZÁHRADNÉ VILY

Miesto: Ulica Martina Granca, Bratislava-Dúbravka
Investor: ZÁHRADNÉ MESTO, s. r. o.
Autori: Ing. arch. Peter Vavrica, Ing. arch. Marek Lohinský, Ing. arch. Robert Janega, Ing. arch. Jozef Čižmár, Ing. arch. Branislav Hantabal
Spolupráca: Ing. arch. Rastislav Navrátil, Ing. arch. Martin Vodrážka
HIP: Ing. Tomáš Papp, Ing. Miroslav Lackovič
Generálny dodávateľ: etapa 1 – Skanska, etapa 2 – VAVRICA ARCHITEKTI, s. r. o.
Dodávateľ okien: SLOVAKTUAL, s. r. o.
Výstavba: 2015 až 2018
Počet bytov: etapa 1 – 49 bytov, etapa 2 – 26 bytov
Investícia: etapa 1 – 4,5 mil. €, etapa 2 – 2,6 mil. €

Redakčná úprava: Ľudovít Petránsky
FOTO: Ľubo Stacho