Témou konferencie CITY FÓRUM 2019 bude „Ako urobiť dobré mesto“

V bratislavskej Starej tržnici sa 19. júna 2019 stretnú popredné európske osobnosti z oblasti architektúry, územného plánovania, mestských politík a sociálnych inovácií, aby diskutovali, ako by sa mali Bratislava, Praha a Brno v budúcnosti rozvíjať.

Prvý ročník česko-slovenskej odbornej konferencie CITY FÓRUM 2019 chce podporiť otvorený dialóg medzi všetkými aktérmi, ktorí určujú budúce smerovanie, ale tiež sa aktívne podieľajú na rozvoji mesta. Téma 1. ročníka konferencie je jednoduchá, a zároveň komplexná: Ako urobiť dobré mesto.

CITY FÓRUM 2019 chce vytvoriť platformu pre vecnú diskusiu primátorov, zástupcov samosprávy a štátnej správy s architektami, urbanistami, developermi a investičnými spoločnosťami o budúcom smerovaní mesta. Slovenskí, českí a medzinárodní odborníci si budú vymieňať skúsenosti o územnom plánovaní, verejnom priestore, participácii obyvateľov, inováciách, ktoré zlepšujú život v mestách, a tiež o príprave miest na budúce výzvy. Organizátorom podujatia je Stavebné fórum, záštitu nad konferenciou prevzal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

CITY FÓRUM 2019 privíta v Bratislave medzinárodne rešpektovaných profesionálov, medzi inými: Kristiana Villadsena z medzinárodne uznávaného dánskeho ateliéru Gehl Architects, Jeroena Dirckxa z popredného holandského štúdia KCAP, urbanistu Igora Marka z Marko & Placemakers pôsobiaceho v Londýne a architekta Vasu Perovića z úspešného slovinského ateliéru Bevk Perovic Arhitekti.

Vystúpenia hlavných rečníkov sa budú týkať viacerých aktuálnych mestských tém:
• Ako preniesť ambiciózne politické vízie do každodenného života mesta?
• Môže mať mesto charakter? Ako zmysluplne zaplniť verejný priestor?
• Je územný plán prežitok? Ako držať krok s meniacimi sa potrebami mesta?
• Ako nájsť zhodu o zmene? Komunikácia a participácia ako princíp vo fungovaní mesta

Popri primátorovi Bratislavy a zároveň architektovi Matúšovi Vallovi a zástupcoch vedenia mesta Praha a Brno sa do diskusie zapoja viacerí slovenskí a českí profesionáli, ako architekti Juraj Benetin a Juraj Šujan, Ondřej Boháč z IPR Praha a Michal Sedláček z KAM Brno.

Na konferencii budú prezentované aj viaceré príklady dobre zvládnutých projektov spolupráce a komunikácie medzi mestom a privátnymi investormi z Bratislavy, Prahy a Brna.

Prihlášku na CITY FÓRUM 2019 nájdete tu.

KategórieUrbanizmus