Košice

Brusel podporí mestá, ktoré môžu byť do roku 2030 klimaticky neutrálne. Sú medzi nimi aj dve slovenské

Európska komisia zverejnila zoznam 100 miest, ktoré sa zúčastnia misie zameranej na vznik klimaticky neutrálnych a smart miest. Tie si rozdelia 360 miliónov eur.

Mestá pokrývajú približne 3 % povrchu Zeme, ale produkujú viac ako 70 % všetkých globálnych emisií skleníkových plynov. Navyše, rýchlo rastú. Kým dnes v nich žije 75 % občanov EÚ, odhaduje sa, že do roku 2050 bude takmer 85 % Európanov. Preto je v záujme všetkých riešiť klimatickú krízu predovšetkým v mestách.

Európska komisia najnovšie zverejnila zoznam 100 miest, ktoré sa zúčastnia misie zameranej na vznik klimaticky neutrálnych a smart miest, takzvanej The Cities Mission. Týchto 100 miest zastupuje 27 členských štátov.

Cieľom je, aby sa vybrané mestá stali akýmisi experimentálnymi a inovačnými ekosystémami, ktoré dosiahnu záväzok o klimatickej neutralite o dve dekády skôr. Môžu tak ukázať cestu, ako znižovať emisie a pomôcť iným stať sa klimaticky neutrálnymi do roku 2050.

„Mestá stoja v čele boja proti klimatickej kríze. Či už ide o ekologizáciu mestských priestorov, boj proti znečisteniu ovzdušia, znižovanie spotreby energie v budovách alebo pokrok v riešeniach čistej mobility, mestá sú často centrom zmien, ktoré Európa potrebuje, aby uspela pri našom prechode na klimatickú neutralitu,“ povedal výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans.

Zástupcovia zo Slovenska

Zo Slovenska sa misie zúčastnia Bratislava a Košice, pre ktoré z účasti vyplývajú viaceré benefity. Z Českej republiky sa k iniciatíve prihlásil Liberec. Šancu pritom dostali veľké mestá Paríž, Miláno, Mníchov či Varšava, ale aj tie menšie ako slovinské Velenje s menej ako 25-tisíc obyvateľmi.

Dvanásť ďalších vybraných miest pochádza z krajín pridružených k programu EÚ Horizont Európa, ktorý je zameraný na výskum a inovácie (2021 – 2027), alebo sú jeho potenciálnymi účastníkmi. Mimo krajín EÚ získali podporu napríklad Glasgow, Istanbul, Oslo či Reykjavík.

Aby mohli mestá redukovať svoje emisie, Brusel vyčlení na tieto účely 360 miliónov eur v období rokov 2022 – 2023. Stovka vybraných musí teraz vypracovať konkrétne plány klimatickej neutrality vo všetkých sektoroch, ako sú energetika, budovy, odpadové hospodárstvo a doprava, spolu so súvisiacimi investičnými plánmi. Podporené budú znižovanie emisií, ale aj zvyšovanie podielu mestskej zelene.

Mestá môžu zároveň budovať spoločné iniciatívy a zintenzívniť spoluprácu v iných programoch EÚ. Od špecializovanej platformy NetZeroCities dostanú na mieru šité poradenstvo. Očakáva sa, že do procesu sa zapoja občania, výskumné organizácie aj súkromný sektor.

Mapa EÚ
Zoznam klimaticky neutrálnych a smart miest do roku 2030 v rámci EÚ | Zdroj: ec.europa.eu

Ako doplnila Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie: „Zelená transformácia si práve teraz razí cestu po celej Európe. Vždy je však treba priekopníkov, ktorí si stanovia ešte vyššie ciele. Tieto mestá nám ukazujú cestu k zdravšej budúcnosti.“

Z dôvodu obrovského záujmu až 377 miest ochotných zapojiť sa do misie, Komisia zavádza aj podporu pre niektoré, ktoré neboli vybrané do finálnej stovky. Zo Slovenska sú takými Galanta, Skalica, Martin a Nové Zámky. Podpora sa uskutoční na platforme Pracovného programu misie miest v Horizont Európa.

Zároveň otvorila aj druhé kolo výzvy. Mestá sa môžu o ďalších 42 miliónov eur uchádzať od 28. apríla 2022.

Európska komisia, red