Strategický projekt Brna. Špitálka sa zmení na inteligentnú a udržateľnú štvrť

Návrh transformuje dnešný brownfield Špitálka na živú štvrť, ktorá má naštartovať celkovú premenu oblasti brnianskeho Cejlu.

Architektonický ateliér A8000 pripravuje pre mesto Brno koncept rozvoja industriálnej lokality Špitálka. Zámerom mesta je nájsť pre západnú časť areálu Teplární Brno životaschopnú tému jej nového využitia s rešpektom k historickej hodnote miesta.

Revitalizácia lokality Špitálka je strategickým projektom mesta Brno a zároveň súčasťou rozsiahleho európskeho projektu Ruggedised, ktorého cieľom je zavádzanie inovatívnych technológií a prístupov na rozvoj mestských štvrtí.

Brno na projekte spolupracuje s piatimi európskymi mestami – holandským Rotterdamom, škótskym Glasgowom, švédskou Umeou, poľským Gdaňskom a talianskou Parmou. Nová štvrť by mala byť šetrná k životnému prostrediu, preto je cieľom overiť nové technológie a inovatívne prístupy, ktoré by sa následne mohli rozšíriť aj do zvyšku Brna.

Etapizácia výstavby

Prvá etapa výstavby tzv. inteligentnej štvrte sa zameria na územie západnej časti areálu Teplární Brno a k nej priľahlej plochy bývalej textilnej továrne. Urbanisticko-architektonický návrh, ktorý spracúva túto lokalitu, vznikol spoluprácou architektov zo štúdia A8000 s mestom Brno a investorom. Zámerom bolo vytvoriť štvrť, ktorá nebude iba miestom na stretávanie sa, ale aj miestom pre život.

„Naším cieľom nie je areály od základu prestavať, ale rozvinúť ich na sebestačnú udržateľnú lokalitu so silnou atmosférou, ktorá bude využívať všetky dostupné zdroje, aké nám miesto ponúka,“ uvádza architekt Martin Krupauer.

Vrcholy budov prepája „skywalk“. Zámerom projektu je pomocou inovatívnych riešení vytvoriť sebestačnú udržateľnú lokalitu so silnou atmosférou.
Vrcholy budov prepája „skywalk“. Zámerom projektu je pomocou inovatívnych riešení vytvoriť sebestačnú udržateľnú lokalitu so silnou atmosférou. | Zdroj: A8000

Ikona v srdci štvrte

Po vzore súčasných trendov bývania by nová štvrť mala fungovať ako Work and Live lokalita. Architekti navrhujú vytvorenie flexibilných otvorených multifunkčných jednotiek, ktoré budú slúžiť na prácu i bývanie. Obytné jednotky budú variabilné – ich užívatelia si ich tak môžu voľne prepájať, zmenšovať či zväčšovať a reagovať tak na najrôznejšie potreby vykonávaných aktivít.

City Hub ponúkne nielen budúcim obyvateľom, ale aj celému mestu široké spektrum možností trávenia pracovného i voľného času. Vnútorný priestor ikonickej chladiacej veže sa premení na Event Hub, ktorý poskytne priestor na prezentáciu predovšetkým rmám či obyvateľom sídliacim v City Hube. Veža zároveň poslúži ako pôsobivá vyhliadka na Brno.

Bývalá chladiaca veža ostane ikonou miesta.
Bývalá chladiaca veža ostane ikonou miesta. | Zdroj: A8000

Skywalk a zelené strechy

Zvyšné dve lode priemyselných hál sa premenia na Culture Hub. Svojou jednoduchosťou a otvorenosťou riešenia umožnia rýchlu premenu kultúrneho využitia priestoru podľa potrieb konkrétnej produkcie či dramaturgie seriálu – či už pôjde o športovú, hudobnú, alebo inú kultúrnu udalosť.

Z pôvodnej budovy archívu teplární vznikne Cowork Hub, ktorý sa v dlhodobom horizonte stane inkubátorom a ťažiskom novovznikajúcich okolitých pracovných plôch. Architekti navyše využili strešnú krajinu na vytvorenie nevšedného verejného priestoru.

Nové strechy spolu so športoviskami, zeleňou, záhradkami a so 400 m dlhým „skywalkom“, ktorý spája všetky objekty a prechádza chladiacou vežou, ponúkne unikátne výhľady, ale aj originálny spôsob trávenia voľného času. Strešná zeleň navyše prispeje k zníženiu tepelnej záťaže lokality.

Záhrady, športoviská a výhľady do okolia.
Záhrady, športoviská a výhľady do okolia. | Zdroj: A8000

INTELIGENTNÁ ŠTVRŤ ŠPITÁLKA

Miesto: Brno, ČR
Architekti: A8000/Martin Krupauer, Petr Jakšík, Pavel Kvintus
Investor: Štatutárne mesto Brno
Urbanisticko-architektonický návrh: 2020

Jolana Říhová

Článok bol publikovaný v časopise ASB 03/2021.

KategórieUrbanizmus