Lahti

Fínske Lahti môže byť inšpiráciou nielen pre Európu, ale aj svet

Partneri sekcie:

V minulom roku sa Európskym hlavným zeleným mestom stalo fínske Lahti, ktoré počtom obyvateľov (približne 120-tisíc) neprevyšuje ani Bratislavu. To však nie je až tak kľúčový ukazateľ pre udelenie ocenenia Európskej komisie, ktorá hodnotí to, či mesto preukázalo líderstvo v oblasti environmentálnej, sociálnej a hospodárskej udržateľnosti. Ale podmienkou je aj vyšší počet obyvateľov ako 100-tisíc.

Parametre úspechu

Podľa Virginijusa Sinkevičiusa, komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo tkvie úspech Lahti v transformácii pomocou inovácií a líderstva. Komisár verí, že udržateľná budúcnosť nevolá iba po zmenách. Vyžaduje si aj ich implementáciu. Keďže sa stále viac ľudí sťahuje do miest, nové a kreatívne riešenia sú potrebné ako soľ.

Lahti sa preto sústreďuje na svojich obyvateľov. Investuje do udržateľnej dopravy, vytvára bezodpadovú cirkulárnu ekonomiku a prináša viac prírody do každodenného života občanov. Okrem toho sa mesto snaží splniť aj stanovený cieľ – byť uhlíkovo neutrálne do roku 2025. Tento úmysel je pritom o 25 rokov popredu pred cieľom Európskej únie.

Jedným z inšpiratívnych projektov mesta Lahti je CitiCap – prvý osobný uhlíkový výmenný projekt na svete, ktorý mení správanie obyvateľov a propaguje zmenu k udržateľnej mestskej mobilite. Podľa komisára je to excelentný príklad, ako sa aj ostatné mestá môžu priblížiť k Európskemu Green Dealu. Sinkevičius tiež tvrdí, že Lahti môže byť inšpiráciou nielen pre Európu, ale aj svet.

Aplikácia CitiCap

Projekt CityCap (Citizens’ cap-and-trade co-created) sa sústreďuje na podporu udržateľnej dopravy v meste Lahti. Projekt funguje vďaka podpore EÚ (Urban Mobility theme 2018-2020) a okrem iných funkcií modeluje osobné uhlíkové emisie. Pokiaľ máte ako používateľ dobré výsledky, ste odmenený.

Aplikácia taktiež ukazuje emisie z vášho dopravného správania v reálnom čase. Stiahnuť sa dá v Google Play aj App Store. Vo svojich smartfónoch ju má vyše 3-tisíc užívateľov, pričom podľa autorov už splnila svoj účel.

Aplikácia CitiCap
Aplikácia CitiCap | Zdroj: iteWiki

Z orientácie na ťažký priemysel model udržateľnosti

Tak ako v mnohých iných mestách, aj v Lahtii nastal po vojne veľký industriálny rozvoj. Kvôli tomuto sa miestne jazero stalo jedným z najviac znečistených v krajine. S neskoršou globalizáciou bol spojený následný prudký pád priemyslu a vysoká nezamestnanosť.

Mesto sa stalo chudobným a ešte ho aj trápilo množstvo environmentálnych problémov. Avšak, spojili sa miestni predstavitelia, firmy, univerzity a vedci, ktorí začali problémy mesta riešiť. Najprv vyčistili jazero, následne začali vzdelávať obyvateľov o klimatickej kríze a spoločne prichádzali s riešeniami pre uhlíkovo neutrálnu spoločnosť.

Pozostatky ťažkého priemyslu v Lahti.
Pozostatky ťažkého priemyslu v Lahti. | Zdroj: Shutterstock

Počas posledných desiatich rokov prišli miestni predstavitelia tiež s CO2 mitigačnou stratégiou. Aj vďaka tomu sa Lahti dostalo do štádia, keď je prezentované ako vzor pri implementovaní Európskeho Green Dealu. V posledných rokoch tu konzorcium podnikov investovalo vo veľkom do obnoviteľnej energie – približne 160 milliónov eur.

Okrem toho miestna samospráva vynakladá takmer 20 milliónov eur ročne do rôznych environmentálnych riešení, ako napríklad ochrana vody a mitigácia klimatickej krízy cez energetickú efektivitu. Lahti zdôrazňuje dôležitosť participácie občanov, zelené biznisové stratégie a investície do cirkulárnej ekonomiky ako tri hlavné piliere modelu udržateľného mesta.

Filip Glatz