Projekty Prešov Interreg

Prešovský kraj podporí projekty zamerané na zmenu klímy a zelenú infraštruktúru

Partneri sekcie:

Inštitúcie a organizácie z Prešovského kraja môžu aktuálne žiadať o európske zdroje z cezhraničného programu Interreg pre projekty spojené s adaptáciou na zmenu klímy a ochranou pred prírodnými katastrofami.

Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok je otvorená do konca marca tohto roka a suma určená na financovanie projektov predstavuje viac ako 12 miliónov eur. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty z oblasti životného prostredia – klímy a biodiverzity.

V prípade klímy ide o projekty zacielené na jej zmeny a tiež na prevenciu katastrof a odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy. Cieľom v oblasti biodiverzity je posilnenie ochrany a zachovania prírody i zelenej infraštruktúry aj v mestských oblastiach, a tiež zníženie znečistenia.

„V centre pozornosti budú zámery, ktoré prispejú k zmierneniu negatívnych následkov zmeny klímy v cezhraničnom meradle, a tiež k zlepšeniu spolupráce v oblasti cezhraničného krízového riadenia. Priniesť by mali aj nové analýzy, výskumy, zlepšenia, stratégie či akčné plány k danej téme,“ informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.

Svoje žiadosti môžu záujemcovia posielať do 31. marca. Ich vyhodnotenie by malo prebehnúť v júni tohto roka. Maximálne spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 80 percent oprávnených výdavkov, pričom maximálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 2 milióny eur a minimálna 200-tisíc eur. Obdobie realizácie projektov je stanovené na 24 mesiacov.

Program cezhraničnej spolupráce Interreg 2021-2027 medzi Poľskom a Slovenskom je jedným z programov Európskej územnej spolupráce.

SITA, red