Mestská zeleň

Zahlasujte za najlepší zelený projekt a pomôžte tak víťazovi navýšiť rozpočet na výsadbu stromov

Stromy a nová zeleň pribudnú v mestách a obciach po celom Slovensku. A to aj vďaka 16. ročníku grantového programu Zelené oázy. Prvé výsledky sú už známe. Odborná komisia vybrala 17 najlepších projektov, ktoré získajú priamu finančnú podporu. O osude ďalších 8 návrhov môžete rozhodnúť aj vy, prostredníctvom hlasovania verejnosti.

O podporu v rámci programu Zelené oázy sa uchádzalo viac ako sto zelených projektov. Finalisti sa najviac priblížili téme ročníka „Stromy medzi nami“ alebo porotu zaujali nápaditosťou a udržateľnosťou. Vďaka nim pribudnú nové dreviny a zeleň v uliciach miest a obcí. Vytvoria živé koridory, ktoré pospájajú izolované ostrovčeky zelene a podporia lokálnu rastlinnú a živočíšnu rozmanitosť.

Ako uvádza Ľubica Štúberová, manažérka programu Zelené oázy z Nadácie Ekopolis, medzi priamo podporené projekty odborná komisia zaradila napríklad Útulok pre ľudí bez domova v Leviciach, ktorý v rámci projektu Komunitná domácnosť vybuduje úžitkovú záhradu a vytvorí drobnochov.

Žiaci a učitelia v Trstenej, Hornej Štubni a Jelšave zase vďaka podpore z grantového programu Zelené oázy vytvoria vo svojich areáloch zeleninové a ovocné záhrady či ovocné sady. Odborná komisia podporila výsadbu alejí a stromoradí v obciach Kladzany, medzi obcami Veľké a Malé Dvorníky a pri obci Pravotice. Podporu získala tiež výsadba stromov na turisticky atraktívnom mieste Pustého hradu vo Zvolene.

V čase od 4. až 21. februára 2022 budú o ôsmich projektoch rozhodovať hlasy verejnosti. Vybrané projekty automaticky získali tisíc eur, pričom každý ďalší hlas pomôže sumu finančnej podpory navýšiť. Hlasovania sa môžete zúčastniť aj vy na portáli www.oazy.sk. Výsledky budú známe v piatok 25. februára 2022.

O podporu verejnosti súťažia tieto projekty:

  • Upgrade Cyklokuchynskej záhrady – Bratislavský kraj
  • Lipová alej pri Čepeňskom ramene – Trnavský kraj
  • Z.E.M. – Zázračné Ekologické Miesto – Nitriansky kraj
  • Sad Lúčky – Trenčiansky kraj
  • Zachráňme školský sad – Banskobystrický kraj
  • Liptovské stromoradia – Žilinský kraj
  • Stromoradie spolupráce – Prešovský kraj
  • Posaď sa u nás a prejdi sa Titiho aradskou alejou – Košický kraj

Grantový program Zelené oázy už 16 rokov finančne podporuje aktívnych občanov pri vytváraní, obnove či oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Venuje sa zveľaďovaniu a podpore ďalších zelených riešení pre mestské i vidiecke prostredie. Zameriava sa aj na vytváranie komunitných záhrad, výsadbu a obnovu ovocných sadov alebo podporu vzniku drobnochovov a chovov včiel.

Nadácia Ekopolis